Det behövs en vårdväxling i Region Skåne

Debatt Artikeln publicerades
Det går inte att bromsa sig ur en vårdkris, det menar insändarskribenterna.
Foto: Bosse Nilsson
Det går inte att bromsa sig ur en vårdkris, det menar insändarskribenterna.

 

När Alliansen får bestämma får den förebyggande vården stryka på foten. Det blir tydligt i det budgetförslag för 2019-2022 som regionfullmäktige beslutar om i veckan.

Alliansen slår sig för bröstet och menar att man satsar på en nära vård i världsklass. Men Alliansens sjukhussatsningar haltar. För det man ger med ena handen, tar man med den andra när effektiviseringskraven höjs från 1 till 2 procent för alla förvaltningar. Det betyder i klarspråk att sjukvårdspersonal som redan går på knäna ska springa ännu fortare.

Miljöpartiet menar att vi behöver ett nytt synsätt på vården. Vi kallar det för vårdväxling. Mer fokus ska läggas på att förebygga ohälsa, exempelvis genom hälsosamtal. Hälsorisker som fetma och rökning kan uppmärksammas tidigt, lidandet minskar och åtgärder kan sättas in tidigare. Larmrapporter talar om att varannan svensk har farligt dålig kondition. Att i det läget dra in på folkhälsan, som Alliansen gör i sin budget, är både häpnadsväckande och dumt. Den bästa vården är trots allt den vård som inte behövs. Miljöpartiet vill att:

Miljöpartiet vill bland annat att:

Region Skåne fördubblar de ekonomiska satsningarna på folkhälsa under 2019.

Erbjud hälsosamtal på vårdcentralen i förebyggande syfte för alla som fyller 40, 50, 60 och 70 år.

Samtidigt vet vi att köerna till primärvården idag är oacceptabla. Miljöpartiet vill införa en förstärkt regional vårdgaranti som betyder att patienten ska få kontakt med vården samma dag och en första medicinsk bedömning ska ges inom 24 timmar av någon legitimerad yrkesgrupp på vårdcentralen. Vi vill också satsa 25 miljoner kronor på att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin.

Det går inte att bromsa sig ur en vårdkris. Lika lite som det går att bromsa sig ur en klimatkris. 
Klimatet kräver hållbara lösningar och mer avgaser är definitivt inte svaret. Till skillnad från Alliansen tycker vi att regionen bör samlas kring satsningar på järnvägen snarare än bredare motorvägar. Region Skåne bör riva upp beslutet att verka för fler motorvägarsfiler på E6 och i stället verka för att det investeras mer i skånska järnvägsspår.

Medan forskarna säger att vi måste öka hastigheten på klimatomställningen för att nå klimatmålen ställer sig Alliansen istället på bromspedalen. Det nya styret inleder med att göra historiskt kraftiga besparingar på det regionala utvecklingsarbetet. Här ryms viktiga frågor som forskning och innovation, infrastruktur, regional kompetensförsörjning, folkhälsa och inte minst klimat- och miljöarbetet. Viktiga regionala satsningar på klimatet äventyras om inte regionen längre är beredd att gå in som medaktör i nationella och EU-finansierade projekt. Vi riskerar att få tacka nej till pengar som kunde satsas i Skåne.

För övrigt anser vi att det vore klädsamt av Alliansen att frysa politikerarvodena 2019. När alla verksamheter ska spara pengar kräver Miljöpartiet att även Region Skånes politiker fryser sina arvoden. Vi behöver alla dra vårt strå till stacken.

Mätta Ivarsson (MP)

gruppledare i Region Skåne

Thomas Hansson (MP)

vice gruppledare i Region Skåne

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.