Det går visst att roama fritt i Danmark

Gunnar Hökmark

Gunnar Hökmark svarar på insändaren ”Ingenting är gratis Gunnar Hökmark” som den den 6:e juli gav en replik på hans artikel om fri surf inom EU.

Lennart Göranson och Thomas Abrahamsson Ivö skriver i Kristianstads-bladet att de är mot det faktum att man numera vid utlandsresa inom EU inte behöver betala mer än vad man gör hemma. De torde vara rätt ensamma om denna uppfattning. Deras invändning är att det är marknaden som ska sätta priser, annars underminerar man telekomföretagens utveckling. Man kan ju inte bara reglera bort de kostnader som telebolagen har för sina kunders samtal eller surf i andra nationella nät. Och så är det.

Därför har de en liten poäng, men ett stort fel i sitt resonemang. De missuppfattar helt vad som ligger bakom det som nu gör det lika billigt att använda mobil inom övriga EU som inom Sverige. Det har uppnåtts genom att skapa likvärdiga villkor för de avgifter som de olika ländernas teleoperatörer -betalar till varandra. Det är i grunden samma princip som gäller inom Sverige mellan olika teleoperatörer. Annars hade det varit svårt att ringa någon som har en annan operatör än man själv.

Det är detta som gjort det möjligt att driva fram att samma priser ska gälla för oss i Spanien som när vi är i Småland och ringer från ett Telia-abonnemang till ett Tele2, eller från Telenor till 3. Det är genom en lagstiftning som ger oss en gemensam marknad som gör det möjligt att driva ner de priser som vi betalar. Inte genom att bara bestämma ett visst konsumentpris utan denna strukturella förändring. I så fall hade artikelförfattarna haft en poäng. Men det har de inte. Det innebär inte att det finns mer att göra för att öppna upp marknaden för än mer konkurrens. Det tänker jag göra men redan nu kan artikelförfattarna roama i Danmark eller Spanien utan extra avgifter utan dåligt samvete. För som tur är hade de missuppfattat den lagstiftning vi har uppnått. Ibland är det skönt att ha fel.