Det krävs mod av politikerna

Debatt
Foto:

I måndags debatterade regionfullmäktigepartierna transport och infrastruktur. Kristdemokraterna driver linjen att hela Skåne skall leva och utvecklas. Flera av partierna tycks många gånger glömma att Skåne är så mycket mera än Malmö, Lund och Helsingborg. Om Skåne skall lyckas bli ett ställe där fler trivs och vill bo, måste satsningar och prioriteringar ske även i Brösarp, Bromölla och Bjuv.

Artikeln publicerades 19 juni 2013.

I valet mellan försämrad service på landsbygden genom eventuella bussnedläggningar och en något förhöjd taxa väljer vi en något förhöjd taxa. Vi vet att vissa av er inte håller med, men Kristdemokraterna kommer driva på hårdare för denna linje framöver.

Skåne har envälutbyggd kollektivtrafik och bättre kommer det bli när Pågatåg Nordost är fullt utbyggd. Nu vill Kristdemokraterna diskutera och planera för nästa steg i kollektivtrafikssatsningar. Tänk om Pågatågen kunde stanna på ännu fler orter runt om i Skåne. Tillsammans med fungerade busstrafik skulle ännu fler skåningar få tillgång till snabba och effektiva transportmöjligheter.

Kristdemokraterna vill utveckla gods- och kollektivtrafiken tillsammans med skåningarna, så att det blir fler tåg, bussar och hållplatser runt om i hela Skåne. Då krävs det mod ifrån de politiska partierna att våga prioritera om ifrån stad till landsbygd. Då krävs det mod att våga göra satsningar som Pågatåg Nordost, trots att det inte direkt första året lönar sig ekonomiskt. För de som bor på landsbygden är en buss eller tåg i timmen helt ok. För stadsborna märker nog inte om bussen går varje 6:e eller 8:e minut.