Det viktigaste är inte var du kommer ifrån – utan var du är på väg

Debatt Artikeln publicerades
Moderaterna vill ha ordning och reda i klassrummen.
Foto: JESSICA GOW / TT
Moderaterna vill ha ordning och reda i klassrummen.

Nu är det dags att vi ökar den sociala rörligheten i samhället. Barn ska inte behöva ärva och förvalta sina föräldrars problem eller oförmågor resten av sina liv, utan få en egen chans att forma sitt liv och sin framtid.

För att ge möjlighet till detta måste politiken ta itu med de stora samhällsutmaningar vi står inför, framför allt vad det gäller integration samt lag och ordning.

Sund jämlikhet handlar inte bara om hur människor har det – utan om hur människor kan få det. Sund jämlikhet är inte att alla har det exakt lika men alla skall få samma möjlighet att kunna utvecklas utifrån den man är. Moderat politik syftar till att få alla människor att förverkliga sina livschanser och att våga ta steget att omsätta sina idéer till verklighet.

Fördelningspolitikens allra viktigaste uppgift är att förbättra chanserna för barn som av olika skäl får en tuffare start i livet än andra. Vad du gör och hur du bedöms ska inte bero på din härkomst. Alla har en egen potential.

Det fungerar inte längre att jämna ut genom ständigt ökade skatter för dem som arbetar och ständigt högre bidrag till dem som inte jobbar.

Ett samhälle som i grunden belönar människors ansträngningar, lägger också en stark grund för jämlikhet.

Det kommer att få mycket långtgående konsekvenser för Sverige om vi inte med all kraft tar tag i dagens stora samhällsproblem.

I 130 bostadsområden fördelat över hela landet – även Kristianstad inräknat - går inte ens varannan vuxen till jobbet på morgonen. Det tar nio år innan ens hälften av de nyanlända får något slags jobb. I vissa skolor når de flesta elever inte gymnasiebehörighet. Gängkriminalitet och otrygghet sprider sig snabbare än någonsin.

Fyra delar är särskilt viktiga för oss Moderater:

I Sverige arbetar man. Fler måste gå från bidrag till arbete och egen försörjning.

I Sverige sköter man skolan, det är ordning och reda i klassrummet och det är läraren som leder lektionerna. Utbildning är A och O för ökad social rörlighet.

I Sverige talar man svenska. Krav på perfekt svenska är kanske överskattat, men krav på ett stort mått av begriplig svenska är definitivt underskattat.

I Sverige gäller svenska lagar. De är inga tips man har att förhålla sig till, utan regler att rätta sig efter.

Utmaningen är stor, men kräver ingen mirakelkur. I stället måste vi återvända till de insikter och värderingar som lagt grunden för vårt lands framgång och som bidragit till att Sverige idag är världsrekordhållare i fred, snart 204 år.

Varje barn i varje ny generation ska få en chans att forma sitt eget liv och inte bara följa i sina föräldrars fotspår. Sverige ska vara ett land för de strävsamma och hoppfulla.

Peter Johansson (M)

oppositionsråd