Djurens parti behövs i Sveriges riksdag

Simon Knutsson ,

Varje år dödas 100 miljoner landlevande djur. Djurens parti vill förhindra detta och samtidigt förbättra miljön och levnadsstandarden för djur.

Djurens parti i Nederländerna, Partij voor de Dieren, fick 3,2 procent av rösterna och fem riksdagsplatser i det holländska valet i år. Partier med fokus på djur når framgångar i många länder, och nu siktar Djurens parti i Sverige på att väljas in i riksdagen nästa år på ett partiprogram som fokuserar på djur och miljö.

Djurens parti arbetar för ett samhälle där alla oavsett art har rätt till sitt liv och inte utnyttjas. Vi har en vision om ett helvegetariskt samhälle, och det är vi ensamma om i svensk politik.

Djurindustrin är en av de viktigaste frågorna för partiet. Den orsakar ett ofantligt lidande. I Sverige dödar slakterierna omkring 100 miljoner landlevande djur varje år. Det är lagligt att utsätta djur inom matindustrin för plågsam behandling som skulle vara straffbar om den utfördes mot en hund. Detta trots vetskapen om att djur inom matindustrin också lider. Dessutom plågar och dödar det svenska fisket miljarder individer varje år.

Djurens parti vill därför avveckla djurindustrin genom bland annat en skatteväxling som gynnar vegetabilier, minskade subventioner av djurindustrin och genom en livsmedelsstrategi som fokuserar på att stödja proteinskiftet bort från animalier till växter. Förbrukningen i Sverige av kroppsdelar (”kött”) slog tyvärr rekord förra året med 87,7 kilo per person enligt Jordbruksverket. Förbrukning av fåglar och ägg har stigit särskilt kraftigt till nya högstanivåer, och det är dåliga nyheter eftersom det rör sig om många individer som behandlas uselt. För att minska lidandet hos dessa miljarder individer behövs Djurens parti i riksdagen.

Djurindustrin har dessutom en enorm påverkan på klimatet men helvegetarisk kost är klimatsmart. Enligt Mat-klimat-listan från Sveriges lantbruksuniversitet, orsakar ätande av baljväxter som bönor, ärtor och linser bara ungefär 0,7 kilo växthusgaser per kilo, vilket är mindre än ätande av fiskar, ägg, mejeriprodukter, grisar, kor, lamm och fåglar. Vi kan göra de klimatåtgärder som de andra partierna vill men vi är det enda partiet som planerar att få bort djurindustrins utsläpp, och därför är Djurens parti Sveriges ledande klimatparti.

Vi är en politisk gren av den växande folkrörelse som verkar för att djur ges hänsyn. Vårt mål är ett bättre Sverige för både människor och andra djur.