Drick växtmjölk och inte komjölk

Gabriella Franzén

De flesta tror att korna inte tar skada av att vi dricker deras mjölk med det menar insändarskribenten är felaktigt.

Många tror att det är nyttigt och dessutom oproblematiskt att dricka komjölk. När vi var små fick vi höra att mjölk är bra för skelettet, och sedan har vi bara fortsatt dricka mjölk även i vuxen ålder utan att ägna detta särskilt mycket tankekraft. Innan jag helt gick över till en växtbaserad kost ansåg även jag att mjölken inte var speciellt problematisk. ”Man dödar ju inte kon för att komma åt mjölken”, intalade jag mig själv, och kunde med gott samvete hinka i mig en liter om dagen. Och visst, det stämmer att man inte dödar kon direkt när man tar dennes mjölk. Däremot producerar kon, liksom andra däggdjur, inte mjölk om den inte föder kalvar.

Det som sker inom mjölkindustrin är helt enkelt att man regelbundet inseminerar kvigan så att den ska föda kalv efter kalv. När kalven är född separeras den från kon och skickas allt som oftast till slakteriet. Detta fortsätter tills mjölkkon inte längre ger lönsamt mycket med mjölk, och då skickas även denne till slakt vid ungefär fem års ålder. En frisk ko som får leva utifrån sina förutsättningar kan däremot bli 25 år. Under de fem år som mjölkkon lever, kan den hållas inomhus över 90 procent av tiden. Detta är långt ifrån de reklambilder vi exponeras för där man ser korna beta på gröna ängar under blå himmel.

”Men det är ju så nyttigt med mjölk” kanske du utbrister, trots att du kanske inte känner ett lika gott samvete längre över din mjölkkonsumtion. Faktum är att en femtedel av alla kor behandlas med antibiotika vilket i längden leder till att resistenta bakteriestammar utvecklas. Förutom antibiotika innehåller även komjölken hormoner som är till för att kalven på mycket kort tid ska kunna växa sig stor.

Detta är något helt onaturligt för oss människor att konsumera. Vi är den enda arten som i vuxen ålder fortfarande dricker mjölk. I en svensk studie från Uppsalas universitet år 2014, konstaterade forskarna att en hög mjölkkonsumtion ökar risken för en förtida död och – håll i dig – för frakturer. Alltså, mjölkkonsumtion och ett starkt skelett har inget med varandra att göra.

Nu när du vet att kvigorna och kalvarna i mjölkindustrin inte får leva särskilt länge, och att den dryck som är avsedd för kalven leder till för tidig död och ökad risk för frakturer, kan du pusta ut. Det finns alternativ. Du behöver varken bidra till detta lidande, eller till den ökade antibiotikaresistensen. På marknaden finns det numera flera olika växtdrycker, som både är goda, miljövänliga, hälsosamma, och dessutom innehåller de noll procent lidande. Win-win för alla.