Efterlyses: Visioner för Kristianstads framtid

Stadskärnan Artikeln publicerades

Kristianstad är nere för räkning efter politikernas felsatsningar. Krismötena avlöser varandra och nu ropas på hjälp från medborgarna. Politikerna har lyckats att på några år förstöra en av Sveriges finaste handelsstäder genom sina ogenomtänkta beslut att flytta handeln från centrum,, skriver Kenneth Andersson, Kristianstad.

Den totala handelsytan är idag helt överdimensionerad och skulle motsvara en stad med det dubbla invånarantalet. Istället för en långsam omställning i takt med förändringarna i handeln satsade Kristianstads politiker trots varningar på nya handelsplatser för shopping.

Kristianstadsborna blev totalt överkörda och ser istället hur ödsligheten och otryggheten breder ut sig i en tom stadskärna. Dagligen kan vi läsa om hur kriminalitet och våld tar sig nya uttryck och flera av näringslivets representanter hotar med att lämna Kristianstad.

Mitt i denna tråkiga utveckling skall beslut tas att flytta badhuset från centrum till Näsby intill högskolan, samtidigt som en diskussion förs om att flytta högskolan till centrum!

Hur tänker våra politiker, om de överhuvudtaget tänker!

Tänk om och gör rätt. Planera för framtiden!

Förslag: Förtäta istället staden, undersök möjligheterna att lägga nya badhuset på platsen intill Naturums parkering som en del i Vattenriket Kristianstad som då stärker varumärket Vattenriket och kan locka besökare och turister. Bygg det i samklang med naturen i limträ med stora glaspartier likt ett stort orangeri bland den omgivande grönskan och anlägg en turistvänlig husbilsparkering intill. Badhuset hamnar då centralt, mellan centrum och den nya stadsdel som planeras på Långebro.

Det framstår i debatten som omöjligt att bygga väster om Helgeå på fastare mark vid Naturums parkering. Redovisa gärna de undersökningar som visar på att det inte går att bygga på denna plats.

Om högskolan flyttas till centrum och gamla badhustomten är lämpad som placering hamnar då också skolan i närhet av resecentrum och stadskärnan och med utmärkta parkeringsmöjligheter på Naturums parkering.

Det är helt tokigt att hasta fram ett beslut i den situation som ekonomin utvecklas. Dagligen blir vi påminda om att ekonomin är på väg in i en återvändsgränd. Enligt SKL, Sveriges kommuner och landsting, går många kommuner med stora underskott och varnar för dystra framtidsutsikter.

Kristianstads ekonomi står inför flera svåra år med krav på stora besparingar och risk för skattehöjningar för att klara välfärden. Invånarna vill se en långsiktig ekonomisk planering med prioriteringar av olika investeringsprojekt innan kommunen står inför en ekonomisk kollaps.

Stoppa nuvarande planer tills en övergripande planering är klar och räkna sedan på vad en dyrare placering vid Naturrum skulle ge för intäkter i framtiden. Varför inte låta en extern intressent bygga och driva detta projekt i ett visst antal år så kommunen minskar riskexponeringen som enligt kommunledningen är mycket ansträngd och kommer så vara i många år. Förra veckan offentliggjordes i Sigtuna utanför Stockholm att kommunen låter fastighetsbolaget Vi Invest bygga ett vattenland som beräknas tillföra kommunen betydande inkomster genom nya arbetstillfällen och besökare.

Till sist, öppna upp järnvägen till Åhus så får vi badgäster i båda riktningarna året runt i framtidens Kristianstad.

Kenneth Andersson

Kristianstad

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.