Ekologiskt kaffe hjälper inte de fattigaste odlarna

Magnus Nordin och Annelie Barkelund ,
Endast 3,6 procent av världens kaffeproduktion är ekologiskt certifierad.
Foto:Claudio Bresciani / TT
Endast 3,6 procent av världens kaffeproduktion är ekologiskt certifierad.

Många konsumenter efterfrågar certifierat kaffe då man vet att det odlats med omsorg om miljön och odlarna. Men satsningar på certifiering kostar pengar och delar av dessa kostnader läggs på odlarna.

Ekologiskt odlat kaffe är bra, men hjälper tyvärr inte de bönder som har störst behov. Ekonomiskt stöd och utbildning måste ges till de fattigaste odlarna för att öka mängden certifierat kaffe.

I en hållbar värld måste kaffe odlas på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt. I dag är endast 3,6 procent av världens kaffeproduktion ekologiskt certifierad. En certifierad kaffeodling innebär att kaffeproduktionen tar hänsyn till miljö, framtid och rättvisa villkor för kaffeodlarna. Efterfrågan på ekologiskt och certifierat kaffe ökar men tillgången hänger inte med.

En anledning till att inte mer kaffe är certifierat är att många odlare inte har råd att vara med. 70 procent av världens kaffebönder har odlingar som är mindre än 1,5 hektar med mycket små ekonomiska möjligheter att genomföra de investeringar som krävs för att odla certifierat kaffe.

När odlingarna är så små blir kostnaden för den enskilde bonden för hög i förhållande till vad de får ut av skörden och certifieringen. Detta gör att de fortsätter att odla kaffe på samma sätt som de alltid har gjort. Odlarna befinner sig i ett klassiskt moment 22, de har inte råd att certifiera och i och med att de inte certifieras får de sämre betalt.

Många odlare saknar även utbildning om hur man odlar på ett hållbart sätt. Ett annat problem är att många odlar kaffe med gamla kaffeträd som inte längre ger god avkastning.

Klimatförändringarna påverkar också kaffeodlingarna negativt. Detta medför sammantaget att tillgången på kaffe av hög kvalitet minskar, samtidigt som efterfrågan i världen ökar.

I Kina växer efterfrågan på kaffe. Tidigare drack man inte drycken i landet. Inte heller japaner drack kaffe historiskt men på några decennier fick landet ett kaffemönster som liknar västvärldens.

Om Kina följer samma mönster kan vi förvänta oss en stor ökad efterfrågan. För att säkra tillgången på hållbart odlat kaffe måste vi hjälpa små odlare till högre inkomster och bättre möjligheter att odla hållbart.

Genom flera långtgående hållbarhetsinitiativ gör många företag såsom Nestlé och Zoégas ett omfattande arbete tillsammans med kaffeodlare så att deras intäkter ökar och de på sikt får de förutsättningar som krävs för att certifieras. Insatserna läggs främst på de bönder som inte har ekonomiska resurser för certifieringar.

Genom kostnadsfria utbildningar och genom att skänka klimattåliga nya kaffeplantor ökar vi odlarnas intäkter. Detta medför att odlarna på sikt kan genomföra ekologiska certifieringar.

För att vi ska lyckas med en omställning till hållbar odling för hela kaffeindustrin krävs att alla jobbar tillsammans mot samma mål - odlare, producenter, intresseorganisationer och konsumenter. Vi kan inte enbart förlita oss på certifieringar.