Ingen vet vad Nymölla bruks tub innehåller

Debatt
Foto:Lasse Ottosson

Ingen vet vad Nymölla bruks tub innehåller för gifter och hur dessa drabbar ekosystem, natura 2000 områden, badkusten och fiskerinäringen, som redan är på väg att dö?

Replik på debatt insändare fredagen den 9 mars med rubriken "Nymölla bruk byter inte avloppstub för att öka produktionen".

Vi tackar Nymölla pappersbruk för redogörelsen av vad som kommer ut ifrån deras tuber, men våra barn verkar kunna detta bättre.

Tar man mjölk och kakao och blandar dessa två helt skilda ämnen får man chokladmjölk, en helt annan produkt. Tar vi tiotusentalet kemikalier ifrån reningsverkets utgående processvatten plus tusentalet läkemedel samt flytande plast (polymer ifrån reningstekniken) lägger till pappersbrukets egna miljögifter och sätter till 30 grader varmt vatten och blandar allt detta. Sedan kör vi ut det med jämna mellanrum över flera kilometer långa tuber. Då är miljökatastrofen ett faktum.

Det som kommer ut är en helt annan produkt än vad som redovisas vid företagets egenkontroller.

Tillstånden är där med helt meningslösa vilket också egenkontrollerna är. Tillstånden bygger på gränsvärden, dessa är baserade på fria fantasier om vad vårt hav och våra vattendrag tål, något som man omöjligt kan veta.

Det finns inte en enda heltidsanställd yrkesdykande miljökontrollant i från myndigheterna för att granska utsläpp, vad vi vet.

Vem granskar mark och miljödomstol, länsstyrelse, kommun och pappersbruket som står bakom utsläppen?

I Kanada har man haft stora miljöproblem ifrån massaindustrin, där tar myndigheterna det utgående processvattnet ifrån pappersbruken sätter det i stora tankar i kontrollerad miljö. Där tillsätts sedan levande fisk.

Dör fisken är det 100 tusentals kanadensiska dollar i böter för utsläpparen. I Sverige i detta fall gör myndigheterna gemensam sak med utsläpparen och passar på att göra sig av med sina egna miljögifter.

Därför är det ännu märkligare att Havs & vattenmyndigheten får i uppdrag att titta på en handfull miljögifter i Hanöbukten och sedan uttalar sig om att de inte kan se några kopplingar till att fisken är sjuk. Detta är en miljöskandal med oanade proportioner för Hanöbukten!

Nu ska den gamla tuben bytas till en med större dimension men vad innehåller då den gamla flera kilometer långa tub som antagligen är fylld till två tredjedelar med en sedimenterad giftcocktail ifrån reningsverk och pappersindustrin.

Tuben har varit i bruk sedan 60-talet, hur var det förr med reningstekniken? Ingen vet vad tuben innehåller för gifter och ingen grundlig undersökning är gjord vad vi kan se. Allt detta sediment kommer att spridas i hela norra Hanöbukten. Hur går det då med ekosystem, natura 2000 områden, badkusten och fiskerinäringen, som redan är på väg att dö?

Följande skulle vi därför vilja ha svar på.

1. Varför lägger inte ni pengarna på att rena ert utsläpp i stället för att lägga en ny tub?

2. Kan ni förklara att på mer än 50 år har ni inte lyckats rena ert utsläpp mot en nollvision?

3. Hur länge till kommer ni att fortsätta att släppa ut en 30 gradig varm giftcocktail?

4. Hur kommer det att gå till när den gamla tuben tas bort?

5. Vilka gifter finns i och runt den gamla tuben?

6. Hur många liter rinner ut genom tuben från er och från reningsverket i sekunden?

Tacksam för svar.

Andreas Vos

Åhus Maritima Sällskap