En utsikt från vårdkön i Skåne

Debatt Artikeln publicerades

Sedan februari väntar jag på att få min fotled lagad. Jag har via remisser hit och dit hamnat i den fruktade skånska vårdkön. Politikerna i Skåne säger att vårdköerna minskar. Det är lögn!

På ett år har kön av patienter som inte har behandlats inom Vårdgarantin ökat från 7 750 i juni 2013 till 10 375 i juni 2014 (Sveriges kommuner och Landsting). Dessa patienter har inte fått sitt första besök inom 90 dagar eller operation inom 90 dagar.

Varför ökar köerna inom den Skånska sjukvården? Kan någon Femklöverpolitiker berätta det.

I Region Halland som gränsar till oss har man lyckats mycket bättre. Där väntade totalt 187 patienter på specialistvård i juni 2014.

Ännu märkligare är att Halland sedan flera år visar upp de högsta kvalitetsindexen i Socialstyrelsens Öppna Jämförelser medan Region Skåne är sämst av Sveriges 21 Landsting. Varför misslyckas Region Skåne när Region Halland är i det närmaste har köfri vård och högsta kvalitet? Kan det bero på den misslyckade SUS-sammanslagningen, eller är det den toppstyrda hierarkin och dåligt ledarskap?

Mitt eget fallmed en trasig ankel är trivialt. Men konsekvenserna om jag inte får behandling blir stora. Ett snedslitet knä och/eller höft kan bli resultatet. Lång dyr behandling helt i onödan.

Det jag också noterat från min plats i vårdkön är att begreppet ”patientansvarig läkare” har tagits bort. Nu är det du själv som är ansvarig för att ditt ärende inte hamnar i något administrativt vakuum. Du driver själv ditt ärende!

Apropå Vårdgarantin undrar jag varför landstingen får en bonus från Kömiljarden när tjugo procent av patienterna inte får vård i tid? Borde det inte vara tvärtom att landstingen får ersättning för sitt jobb, medan bonusen betalas som skadestånd till de köande patienterna?