En valkampanj i hatets tecken

Debatt Artikeln publicerades

Ja, så var valet över för denna gång, eller är det egentligen så?

Efter ett val är det några som blir glada, medan andra får bita i det sura äpplet och satsa på kommande period. Detta val har varit underligt så till vida att valkampanjen helt har gått i hatets tecken och det hela kan liknas vid oeniga barn i en sandlåda, där några raserar det andra försöker bygga upp.

Alliansen har, trots att de haft problem med att komma överens, i alla fall varit eniga om, att de rödgröna under sin regeringsperiod egentligen inte hade lyckats med någonting och det kan man i viss mån hålla med om, men frågan är, om det är avsaknad av kompetens eller om det var på grund av att de rödgröna inte hade full majoritet. Jag tycker att det inte vore helt fel att hylla de borgerliga för att de lyckats med sin plan att rasera de rödgröna.

Alla är inte med i hyllningarna. Ett exempel är att fattigpensionärerna, vars kamp för att överleva kom bort, detta trots att det fanns stöd från många av partierna. Under valkampanjen framgick klart, att ingen av de andra partierna ville samarbeta med SD.

Då det gällde S, menade liberala journalister, att deras saga var all. Fyrklövern ville inte arbeta ihop med S, V, SD och MP. MP ville inte arbeta ihop med M och då blev det som det blev. Att sedan SD trots sitt valresultat, inte fick någon talmanspost var väl inte precis smart. De som fyrklövern alltså inte vill se i en regering har en bra bit över 50 procent av rösterna och de har väl nu förstått att de gjort en verklig tabbe. De vill dock inte sänka sig så lågt att de vill ha med dem i en regering, men vädjar till dem att stödja dem i deras svåra situation för att få till stånd en ”borgerlig” regering. Ja, försöka duger, men nog är det lite väl magstarkt.

Man kan väl likna valresultatet vid en gordisk knut, det vill säga ett problem som är mycket svårlöst. Karl den Store försökte lösa detta med ett svärd, men även om debatten i år varit hatisk, så är väl svärd inte den rätta lösningen.

Förutsättningen för att en regering skall kunna utföra någonting för oss medborgare är att de som ingår i regeringen är ”fullvärdiga medlemmar”. I debatten, som föregick valet var det ju ”nej tack” till S, SD och V, som tillsammans har mer än hälften av rösterna. En lösning vore att ersätta hatet med S A M A R B E T E och ägna er åt vad som är bäst för Sverige och svenskarna.

Tyvärr är ingen i dag nöjd med sin lön, men då det saknas pengar här och där, som i skola, vård, omsorg och polisväsen, så har jag mycket svårt att förstå Kristianstadbladets ledare den 12/10, som vill lösa problemen och skapa välfärd genom att sänka skatterna. Skatterna är ju i %, så välfärden kommer att variera mellan fattig och rik. Då det gäller fattigpensionärerna, så finns även här en gordisk knut, som nog förblir olöst. Några 2000 kronor mer i månaden, får de nog se i månen efter.

Finns möjligheten att skapa en skattefri miniborgarlön, som kan ge även de fattiga en möjlighet till ett drägligt liv?

Torsten Lindell