Ett enkelt litet förslag

Debatt Artikeln publicerades

Tips till Kristianstads kommun och C4 Teknik. Så här i slutet av semesterperioden har byggnadsarbeten i Kristianstads centrum påbörjats och de kommer inte vara avslutade förrän 2014.

Det gäller ombyggnaden av rådhuskvarteret, som redan är igång, och så småningom Östra Centrum.

Det innebör oundvikliga störningar och omfattade ändringar i bland annat till- och frånfarter, när det gäller till exempel hotellen, affärer och restauranger på Västra Storgatan och Stora Torg.

Tillfarten till dessa från Västra Boulevarden måste ske via Norra Kaserngatan och sedan via Västra Storgatan alternativt Östra Boulevarden. Nya Boulevarden är på sträckan Stora Torg-Västra Boulevarden enbart tillgänglig för busstrafik; Christan IV:s gata är helt stängd och Hertig Karls gata är enkelriktad från Västra Storgatan.

Ett tips eller rättare en fråga till trafikansvariga: Är det inte en idé att ta bort befintliga p-platser på Hertig Karls gata och öppna denna sträcka för trafik i båda riktningarna? Tillgängligheten skulle underlättas och bli bättre.

När det gäller Östra Centrum, så kommer förmodligen ett stort antal p-platser att försvinna under byggnadstiden, vilket är ett avbräck inte minst för handeln och övriga institutioner i centrum. Nya p-platser och eventuellt ett parkeringshus kommer att ta tid att genomföra.

En hisnande tanke! Upplåt området på Östra Kasern, kring Croniushallen, för gratis parkering och låt sedan en pendelbuss, utan avgift, går från Östra Kasern-Stora Torg-Östra Kasern under affärstid medan Östra Centrum färdigställs.

En snygg gest både åt våra besökare och kommuninvånare.

Kostnaden för bussförbindelsen kunde väl kommunen stå för, som ringa kompensation för röran som kommer att uppstå i centrum. Möjligen att Handelsföreningen svarade för en del.