Fjärrundervisning i moderna språk inte tilllåten

Debatt Artikeln publicerades

Replik Lena Ohlsson (M), Kb 9/2, ”Behålla franskan i skolan kan lösas genom fjärrundervisning.”

Vice ordförande i BUN Lena Ohlsson (m) börjar sin replik gällande språkval med att skriva att ”ingenting är omöjligt”. Hållhaken är bara den att hon glömmer att nämna en viktig detalj i påståendet “att det går att behålla franskan i skolan genom fjärrundervisning”.

Nämligen att Skolverket idag inte tillåter denna undervisningsform i moderna språk. Något som Lena är väl medveten om. Lika medveten som att hon är om att ett engångsöverskott inte bara går att förvandla in i driftsbudgeten.

Lena undrar också varför oppositionen ska behöva stå till svars för de ekonomiska konsekvenserna av sina förslag? Vi i majoriteten står självklart till svars för vår budget och den verksamhet vi bedriver. Men när oppositionen dels lägger en besparingsbudget som innebär 10 miljoner mindre till Kristianstads förskolor och skolor och dels kräver fördyrande förslag på i det här fallet 3 miljoner, så finns det ingen annan än opposition som kan svara på frågan “hur?”. Om ni själva inte vill stå till svars för ert eget budgetförslag, vem ska i så fall göra det?

De förklaringar som hittills har getts har varit svepande i stil med “att det finns nog resurser, det gäller bara att fördela dem rätt”. Så därför ställer jag frågan igen: Vad gör BUN för onödiga saker idag? Vad ser ni att vi kan spara in på? Vi i majoriteten är nämligen oerhört angelägna om att våra begränsade resurser används på bästa sätt för att ge barnen i förskolan och eleverna i skolan en trygg och god utbildning.

Ulrika Tollgren (S)

ordförande Barn- och utbildningsnämnden