Fler poliser för ett tryggare Kristianstad

Debatt ,
Morderaterna vill återinföra målet att Sverige ska ha 20 000 poliser.
Foto:Foto
Morderaterna vill återinföra målet att Sverige ska ha 20 000 poliser.

Polis/ Sverige ska vara ett tryggt land. Alla ska kunna röra sig fritt utomhus på kvällar och nätter utan att behöva vända sig om. Alla ska kunna åka till jobbet eller gå till skolan utan att känna rädsla och oro.

I dag är tryggheten inte självklar för alla. Enligt Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning uppger 15 procent av befolkningen att de avstår från att gå ut eller känner sig otrygga vid utomhusvistelse på kvällar och nätter. När frågan ställs till kvinnor uppger var fjärde att de känner sig otrygga.                                    

Polisen har identifierat över 50 områden runt om i Sverige som i olika grad är särskilt utsatta för brottslighet. I Kristianstad finns två områden som polisen valt att lyfta fram som utsatta områden – Charlottesborg och Gamlegården. Det innebär att brottsligheten påverkar vardagen i området. Det är helt oacceptabelt.

Sverige ska fungera. Lag och ordning ska vara grunden i ett tryggt samhälle. Därför föreslår Moderaterna: 

Fler poliser. Polisen ska kunna garantera trygghet i vardagen för alla. Polisväsendet ska därför stärkas med 2 000 nya poliser. Vi satsar 1,7 miljarder kronor de kommande fyra åren för att möjliggöra detta. Målet om att Sverige ska ha minst 20 000 poliser, ett mål som regeringen valt att ta bort, ska återinföras. 

Straffskärpningar för allvarliga våldsbrott. I arbetet för att öka tryggheten behövs tydligare signaler från samhället om synen på brott. Moderaterna föreslår därför att skärpa straffen för allvarliga våldsbrott. Det rör sig bland annat om grov misshandel, synnerligen grov misshandel och grovt rån. 

Skärpt lagstiftningen så att fler fall ska kunna leda till utvisning vid brott. Dagens förutsättningar för utvisning vid brott har i huvudsak varit likadana sedan 1994 och är för begränsade. Även brott som har ett straffvärde på mellan 6 och 12 månaders fängelse bör kunna leda till utvisning för personer som inte är svenska medborgare om inte verkställighetshinder föreligger.

I Sverige ska det inte vara nära till otrygghet. Framväxten av parallella samhällen måste motverkas. Sverige ska fungera – därför krävs nya reformer i arbetet mot ett tryggare samhälle.

Tomas Tobé (M)

partisekreterare

Hans Wallmark (M)

riksdagsledamot

Maria Malmer Stenergard (M)

riksdagsledamot

Anette Åkesson (M)

riksdagsledamot

Peter Johansson (M)

oppositionsråd Kristianstad

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Kristianstadsbladet så godkänner du samtidigt våra regler.

På kristianstadsbladet.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på kristianstadsbladet.se. På tider då Kristianstadsbladets webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på kristianstadsbladet.se

kristianstadsbladet.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på kristianstadsbladet.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Kristianstadsbladet som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.