Fokusera mer på rent vatten och livsmedelsförsörjning än klimatet

Debatt ,
Kommunpoitikerna bör prioritera att skydda staden mot extrema väder, anser insändarskribenten.
Foto:Foto: Lars Ottosson
Kommunpoitikerna bör prioritera att skydda staden mot extrema väder, anser insändarskribenten.

Många kloka ord i Jan Dahlqvists insändare ”Klimatet är ett kaotiskt system med stora naturliga variationer” Kb 16/2, kring klimat-alarmisternas spådomar.

Klimatet är föränderligt. Klimat är inte väder. Det är omöjligt att dra slutsatser om klimatförändringar med endast tiotals års underlag.

Med största sannolikhet styrs inte vårt klimat av växthusgaser med CO2 såsom påstås i prognosmodeller som utvecklats med stöd av FNs klimatlobby.

Vi har kunnat konstatera att det där fuskats och manipulerats med vetenskapliga temperaturdata som stoppas in i dessa modeller som utvecklats och som sedan använts som beslutsunderlag. Senast inför Paris avtalet har fusk nu avslöjats inom NOAA.

Vårt klimat tycks styras av variationer i solens aktiviteter under sina solcykler. Snart börjar solcykel 26 och amerikanska rymdflygstyrelsen NASA har i november 2016 redan förvarnat att en ny istid är i vardande. Den börjar kring 2030 och kanske 50 år framåt som följd av den då ytterst låga solaktiviteten i denna solcykel 26.

Senast vi hade något liknande i en annan solcykel var i den så kallade Maunder Minimum (googla gärna) 1645-1715 då som bekant både Themsen och Stora Bält frös till is och Skåne blev svenskt som en indirekt konsekvens.

CO2 är för övrigt en förutsättning för allt liv på vår planet. Utan CO2 fungerar inte fotosyntesen och sedan är det kört. Små variationer i CO2 mängden i atmosfären har sannolikt endast mycket marginell och hanterbar påverkan på vårt jordiska klimat och levnadsbetingelser. Liten temperaturhöjning är positiv.

Det finns större frågor som är viktigare. Kända professorer som Rosling och Lomborg har upprepade gånger pekat på att trygga tillgången till rent vatten och i förlängningen för livsmedelsproduktion. Här borde fokus ligga hos våra politiker både internationellt, nationellt och lokalt.

I stället slösas enorma samhälleliga resurser (=skatter) på en klimat alarmism vars nytta eller resultat aldrig kommer att kunna följas upp av någon nu levande. Handeln med utsläppsrätter är en penningkarusell och ett fiasko.

Självfallet ska vi hushålla med och vara rädda om planetens resurser men det är en annan fråga. Klimatet känner inga nations eller kommungränser. Ordet klimatsmart klingar falskt.

I vår kommun satsas allmänna resurser mot en fossilfri kommun för att rädda klimatet. En ny klimatstrategi är föreslagen utan att konsekvensbedömningar eller kostnadsberäkningar är framtagna. Vilken prislapp ska vi kommunmedborgare betala för att vår kommun också vill vara klimatsmart?

Remisstiden går ut om några veckor. Alla får (och många bör) lämna synpunkter. Man kan hoppas vetenskap och förnuft får styra besluten som följer så att vi i vår kommun prioriterar våra resurser (=skatter) dit de gör mest nytta för medborgarna i skola, äldrevård och infrastruktur.

För övrigt anser jag att kommunpolitikerna bör prioritera att skydda vår stad så gott det går mot extrema väder genom ett snabbt färdigställande av vallprojektet kring Kristianstad.

Det duger inte att lita på fint väder till 2024 som planen nu ser ut.