För din trygghet och säkerhet, tillsammans med andra

Försvaret Artikeln publicerades
Baltops 2018 i Litauen.
Foto: Mindaugas Kulbis
Baltops 2018 i Litauen.

Insändare har i denna tidning kommenterat Försvarsmaktens deltagande i Nato- övningen Baltops. Jag vill här göra några förtydliganden och tillrättaläggande vad gäller försvarets övningsverksamhet, skriver Södra Militärregionens chef Jan Pålsson.

Det finns en stark majoritet i riksdagen att försvars- och säkerhetspolitiken bygger på samverkan med andra länder. Det är också politiskt markerat att om någon grannstat blir angripen kommer Sverige att bidra med stöd.

Försvarssamarbetet med Finland har under senare år fördjupats och det finns en politisk vilja att gå vidare med ett fördjupat samarbete med övriga nordiska länder. Samarbetet med de baltiska länderna har sedan ländernas självständighet från Sovjetunionen, varit och är nära sammanbundet med våra säkerhetspolitiska intressen i närområdet. Vår säkerhet är beroende av deras situation. I den nyss presenterade försvarsberedningens rapport beskrivs dessa beroenden på ett utmärkt sätt och det råder en politisk samsyn i riksdagen om den säkerhetspolitiska situationen i och omkring Östersjön.

Baltops är en multinationell marinövning som i många år genomförts i Östersjön. Syftet är att samöva den marina förmågan i denna del av Europa. Sverige deltar regelbundet i denna och andra liknande övningar på uppdrag av regeringen. Länderna som deltar i delar Sveriges syn på västliga demokratiska värderingar. För nationerna som deltar i Baltops är det viktigt att säkerhetspolitiskt markera Östersjön som ett öppet hav där fria handelsvägar till sjöss och i luften är garanterade och säkrade.

Försvarsmakten likt andra statliga myndigheter utövar sin verksamhet utifrån styrningar av riksdag och regering. Försvaret agerar inom ramen för rådande miljölagstiftning. För att genomföra verksamhet vid våra övnings- och skjutfält krävs miljötillstånd som reglerar verksamheten utifrån ett miljöperspektiv. Försvaret har ett väl utvecklat miljötänk som ständigt förbättras. Miljöfrågor i ett vidare perspektiv är väl inordnat i våra ordinarie processer. Som kuriosa kan nämnas att för några veckor sedan stod Försvaret värd för en internationell militär miljökonferens i Stockholm, vilket kommer att upprepas inom kort. En god miljö är viktigt för försvaret och dess medarbetare. Många tar anställning i försvaret för att få möjlighet att vistas i naturen under arbetstid.

De skånska övnings- och skjutfälten har genom Södra skånska regementet P 7, en särställning vad gäller natura åtgärder. Här samarbetas intimt med bland annat Länsstyrelsen i Skåne, Lunds universitet samt andra intresseorganisationer för att behålla den biotopiska mångfalden för att säkerställa att det vilda djurlivet med dess artrikedom kan utvecklas. Detta miljötänk har en lång historisk tradition. Ravlundarådet är ett bra exempel på en sammanslutning som funnits sedan 1940-talet och består av rådgivare till chefen P7 för att bibehålla och utveckla Ravlunda skjutfält till en plats där miljöaspekter väl harmoniseras med en modern övningsverksamhet för landet försvar. Den verksamhet som man planerar att genomföra på Rinkaby- och Ravlunda skjutfält ligger väl inom rådande miljötillstånd.

Övningen Baltops markerar också Sveriges ståndpunkt att Östersjön är ett fritt hav och att vi vill leva i fred med våra grannar och utveckla handel och samarbetet länderna emellan. Östersjön är viktigt för transporter och utvecklingen av näringsliv och handel inom EU. Genom gemensam övningsverksamhet markerar att vi vill att det ska bestå och länderna är beredda att försvara sina länder, demokratiska styrelseskick och det liv som medborgarna valt att leva.

Öv Jan Pålsson

Chef Militärregion Syd

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.