Förändrade förutsättningar kräver reformerad barntandvård

Debatt
Barntandvården i Skåne fungerar inte som tänkt. Mycket talar för att dagens system nått vägs ände och att barntandvården bör reformeras.
Foto:Fredrik Sandberg / SCANPIX
Barntandvården i Skåne fungerar inte som tänkt. Mycket talar för att dagens system nått vägs ände och att barntandvården bör reformeras.

Barntandvården i Skåne fungerar inte som tänkt. Mycket talar för att dagens system nått vägs ände och att barntandvården bör reformeras.

När valfriheten inom barntandvården infördes för några år sedan var det ett stort framsteg. För första gången fick Skånes föräldrar möjlighet att fritt välja tandläkare till sina barn. I dag går vart sjätte barn till en privat vårdgivare.

Tanken bakom valfriheten (uttryckt i Lagen om valfrihetssystem – LOV) är att vårdgivarna får samma ersättning och att de därför konkurrerar med kvalitet. Patienten väljer helt enkelt den vårdgivare som den anser levererar bäst vård. Inom tandvården har systemet länge fungerat som avsett.

Ett tydligt bevis på att vårdgivarna utför ett bra arbete är kundnöjdheten. Den privata tandvården har år efter år haft de nöjdaste kunderna i Svenskt Kvalitetsindex mätningar, så även i årets mätning. Särskilt inom områden som faller inom service, som tillgänglighet, engagemang och lyhördhet, sticker den privata tandvården ut.

Den senaste tiden har förutsättningarna för att bedriva barntandvård förändrats. Fram tills relativt nyligen hade patienterna ungefär samma vårdbehov. Spridningen inom gruppen var relativt liten. Det gjorde att systemet en fast ersättning för varje barn (så kallad ”kapitering”) fungerade, även om ersättningen inte gav full kostnadstäckning. Under senare tid har spridningen i vårdbehov, bland annat till följd av invandringen, ökat.

Framför allt är det fler som har omfattande behov av tandvård än tidigare, vilket inte är särskilt konstigt mot bakgrund av att tandhälsan i Sverige är avsevärt bättre än på många andra håll, men det bidrar till att systemet inte fungerar som tänkt.

Om man inte gör något åt situationen finns risken att det inte blir tillräckligt attraktivt för privata vårdgivare att bedriva barntandvård. Då blir föräldrar och barn av med en valfrihet som gett dem tandvård i toppklass.

Förändrade förutsättningar ändrar spelreglerna och driver fram ett reformbehov. Kapiteringen är utformad utifrån förutsättningar som inte längre existerar och systemet fungerar inte när det finns omfattande variationer i vårdbehovet.

Region Skåne borde därför ändra ersättningen så att dagens kapiteringssystem kompletteras med särskild ersättning för barn med särskilda vårdbehov. Görs inget finns risken att man successivt eroderar ett väl fungerande system tills det inte finns något kvar.

De största förlorarna skulle vara föräldrar och barn.

Kurt Månsson

ordförande för lokalavdelningen Privattandläkarna i Skåne

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Kristianstadsbladet så godkänner du samtidigt våra regler.

På kristianstadsbladet.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på kristianstadsbladet.se. På tider då Kristianstadsbladets webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på kristianstadsbladet.se

kristianstadsbladet.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på kristianstadsbladet.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Kristianstadsbladet som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.