Förstärkning av konsumentskyddet

Debatt ,
Att vi har starka konsumenter och väl fungerande marknader gynnar tillväxten och bidrar till förutsättningar för fler jobb.
Foto:CHRISTINE OLSSON / TT
Att vi har starka konsumenter och väl fungerande marknader gynnar tillväxten och bidrar till förutsättningar för fler jobb.

Att vara konsument i dag är inte alla gånger helt enkelt. Valen är många, utbudet kan kännas oändligt och det krävs att man som konsument är aktiv och uppmärksam för att göra det bästa valet.

Alliansregeringen arbetade med flera åtgärder för att stärka konsumentskyddet och förbättra konsumenternas rättigheter. Många förändringar och förbättringar har skett: vi har skärpt kraven på sms-låneföretagen, gjort det enklare att byta mobiloperatör och infört krav på skriftligt godkännande vid köp av finansiella tjänster.

I onsdags fattade riksdagen beslut om det förslag som alliansregeringen lagt om att stärka konsumentskyddet vid automatisk avtalsförlängning. Förslaget rör alla de tidsbegränsade avtal som vi konsumenter ingår för exempelvis mobilabonnemanget, bredbandet och gymmet. Det finns mängder av sådana avtal som gäller i kanske ett år eller två år. När avtalet löpt ut kan det innebära att avtalet automatiskt förlängs. Detta leder till att konsumenter kommer i kläm när de inte uppmärksammar förlängningen förrän de fått en faktura avseende en ny avtalsperiod. Det brukar då vara för sent att säga upp avtalet.

Från mars nästa år kommer det vid automatisk avtalsförläning krävas att företaget skickar en skriftlig påminnelse om att avtalet måste sägas upp för att inte förlängas. Om en påminnelse inte skickas ska konsumenten ha rätt att säga upp avtalet. Detta är en bra förändring som förstärker konsumentens skydd.

Vi har alla ett eget ansvar för vårt handlande och för våra ekonomiska resurser. Konsumentskyddslagstiftningen bidrar till att ge människor makt och möjlighet att göra aktiva val. De nu beslutade förändringarna är ett steg på vägen, men mycket finns kvar att göra. Hittills har den nya regeringen visat ett svalt intresse för konsumentpolitiken. I budgeten finns få nyheter. Man konstaterar att alliansregeringen har gjort flera betydelsefulla insatser, men att ytterligare behövs. Vi delar den uppfattningen. Regler till skydd för konsumenters rättigheter måste ständigt utvecklas för att möta en föränderlig omvärld.

Att vi har starka konsumenter och väl fungerande marknader gynnar tillväxten och bidrar till förutsättningar för fler jobb. En aktiv och väl avvägd konsumentpolitik stärker arbetslinjen och det är därför angeläget att regeringen fortsätter vårda och utveckla reglerna. Stannar de upp för länge är risken stor att verkligheten hinner springa förbi.