Förväntad förbättring kom av sig

Debatt ,

De ekonomiskt sämst ställda pensionärerna, till vilken grupp jag tillhör, har efter olika politiska löften haft en förhoppning och förväntan på en liten förbättring.

Nu visar det sig, att för min del med nuvarande 8 390 kronor/månad blir tillskottet 79 kronor per månad.

Skandalöst och jag delar denna situation med många pensionärer.

Mitt förtroende för samtliga politiska partier, speciellt i denna fråga med detta usla resultat, har helt upphört.

Anita Lönn