Framtidsveckan – för ett hållbart Kristianstad

Debatt Artikeln publicerades
Vår konsumtion måste bli hållbar. Vi behöver inte alltid köpa nytt, vi kan laga det som är trasigt, minska matsvinnet och så vidare, menar insändarskribenterna.
Foto: Emma Hasselgren
Vår konsumtion måste bli hållbar. Vi behöver inte alltid köpa nytt, vi kan laga det som är trasigt, minska matsvinnet och så vidare, menar insändarskribenterna.

Den femte Framtidsveckan för hållbar utveckling genomfördes i september i år. I fem år har civilsamhället i Kristianstad med stöd av främst kommunens Agenda 21 årligen genomfört Framtidsveckor.

Målet med veckorna är att påverka Kristianstads kommun att bli än mer hållbar avseende miljö-/klimatfrågor, social hållbarhet, hållbar konsumtion och demokrati/medborgarinflytande.

Årets Framtidsvecka invigdes på kommunens SFI-utbildning i närvaro av många elever och lärare samt ordförandena i Arbete & Välfärdsnämnden Radovan Javurek och Barn & Utbildningsnämnden Ulrika Tollgren. Till dessa två politiker framfördes följande krav från Framtidsveckans organisationer.

•FNs 17 globala hållbarhetsmål – Agenda 2030 – ska utgöra plattform för kommunens agerande kring hållbarhetsfrågor. Vi är glada att kommunfullmäktige i början av året beslutade om detta. Nu vill vi se ett politiskt initiativ med en styrgrupp som förverkligar beslutet. Bland annat klimatfrågorna är ödesdigra och vår kommun måste bli bland de ledande i att göra världen fossilfri.

•Framtidsveckan handlar också om social hållbarhet. Det innebär bland annat att alla som bor i vår kommun ska kunna ha en bra bostad och till en hyra som de kan betala, de ska ha ett arbete efter sin förmåga, barn och vuxna ska ha bra förskola och skola samt KomVux och det ska finnas ett rikt föreningsliv för alla.

•Demokrati och medborgarinflytande är en del av våra mänskliga rättigheter. Byastämmorna bör kompletteras med stadsdelsstämmor. Barn och ungas delaktighet i kommunens verksamheter måste utvecklas. Försök med e-demokrati bör inledas. Valdeltagandet måste ökas i de områden där det är lågt. En politisk beredning för mänskliga rättigheter och demokrati bör bildas.

•Vår konsumtion måste bli hållbar. Vi behöver inte alltid köpa nytt, vi kan laga det som är trasigt, minska matsvinnet och så vidare. Kommunen kan tillsammans med studieförbunden ta initiativ till föreläsningar, studiecirklar med mera kring en mer hållbar konsumtion.

Slutligen noterar vi att de åtta partier som 5/9 deltog i en politisk utfrågning kring hållbarhet, anordnad av Framtidsveckan, var tämligen eniga åtminstone kring miljö- och klimatfrågorna. Vår kommun ligger bra till i de rankingar som görs i landet om bästa miljökommun. Men vi kan bli bättre. Men då gäller det att den politiska styrningen kring hållbarhetsfrågorna blir skarpare, att resurser tillförs, att uppföljningar sker och att hela kommunen tillsammans med sina företag, sitt föreningsliv och sina medborgare aktivt deltar för ett hållbart Kristianstad.

Framtidsveckan Kristianstad

Jan Lindelöf och Bo Olsson

FN-föreningen

Anna Ferrington

Sensus

Ulf-Peter Honoré

ABF Skåne Nordost

Sara Larsson

Skåne Stadsmission

Solvig Oredsson

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Christer Neideman

Naturskyddsföreningen

Iwona Brenk

Folkuniversitetet

Mari Graneskog

Studiefrämjandet

(dokumentationer från Framtidsveckorna finns på www.kristianstad.se/framtidsveckan)

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.