Frivilligt att betala skatt?

Debatt ,

Insändaren kommenterar en ledare som skrevs av Gustav Juntti den 19:e juli.

Kristianstadsbladet kan kallas monopoltidning inom sitt geografiska spridningsområde. Vi stackare som tycker att vi måste ha en lokaltidning för att hålla oss informerade får ”på köpet” dras med den tidningens åsikter på ledarsidan. Tyvärr har Kristianstadsbladets åsikter på denna sida alltmer kantrat åt det extrema hållet.

Och nu får jag skylla mig själv som kritiserar en ledarartikel, väl medveten om att skribenten bakom denna får sista ordet. Gustav Juntti tycker att vi skall behålla och själva bestämma över vår inkomst. Han anger inte hur stor andel och han verkar tycka att det är ett ingrepp i den personliga friheten om den som vägrar betala blir utsatt för rättsvårdande myndigheter. Gustav Juntti anser tydligen att det skall vara frivilligt att betala skatt?!

Han nämner arbetsgivaravgifterna, av vilka merparten är allmän pensionsavgift, sjukförsäkringsavgift och föräldraförsäkringsavgift. Ska vi betala detta med individuella försäkringar? Andra skattemedel som går till sjukvård, skola, högre utbildning, äldrevård, försvar, polis, rättsväsende? Var hamnar du i allt detta, Gustav Juntti.

Ta sjukvården som i USA inte bedrivs som här, i samhällets regi. Många får sin sjukvård bekostad genom en försäkring från sin arbetsgivare. Övriga måste köpa försäkring på marknaden i form av en individuellt betald försäkring, det som kallas Obamacare. För pensionärer och fattiga finns särskilda program.

Blir det bättre utan offentlig finansiering via skatten? I USA, med sina privata lösningar är sjukvårdens kostnad som andel av BNP 17,6 procent. I Sverige är motsvarande andel 9 procent. Vi får alltså mer för pengarna i Sverige samtidigt som vi har en rättvis fördelning av resurserna. Då är det kanske värt en gemensam finansiering? Det tycker i varje fall jag.

Tanken finns hos mig att vara utan lokaltidning. Vågar man efterlysa lite mer eftertanke och måttlighet på ledarsidan? Ni skriver ju trots allt för alla läsare, inte bara för er egen skull.

Kerstin Vuoti

Svar: Med ett samlat skattetryck på över 50 procent, betyder det att staten får en större andel av personers inkomst, och därmed frihet, än vad hen själv får. Vad man än vill att skatt ska bekosta, bör man se till utfallet av dagens skattenivåer. I dag är skatterna så höga att det ger lägre samlade intäkter än vad en lägre skattenivå skulle kunna inbringa. Det är fel, och den som värnar personlig frihet är sig själv och andra skyldig att ifrågasätta detta. Därför behöver skattens natur kritiseras, oavsett ändamålen.

Gustav Juntti