Fusk i klimatdebatten

Debatt Artikeln publicerades

Flera debattörer har anfört en undersökning, som visat att 97 procent av klimatforskarna anser att klimatet värms katastrofalt och att det orsakas av utsläppen av koldioxid. Jag kollade hur den utförts.

Under 2008 skickade University of Illinois ut ett frågeformulär till 10 257 forskare. Resultatet publicerades den 19 januari 2009. Svar kom från 3 146 forskare, medan 7 111 alltså inte svarade.

Av de svarandebetraktade sig 77 stycken som klimatforskare. Av dessa svarade 75 stycken rätt på frågan om människan bidragit till jordens uppvärmning. Därifrån kommer siffran 97 procent. De 75 var alltså 7 promille av de tillfrågade.

Så genant behandling av statistik kan inte bero på okunskap. Varje högstadieelev förstår att hela undersökningen blir värdelös när 70 procent inte svarar. Varje journalist måste förstå att världen har många fler seriösa forskare än 77, som arbetar inom områden med bäring på klimatet.

  Man kan tillägga att de flesta frågorna var formulerade så att jag också skulle ha svarat rätt. Jag anser att människan bidragit till den uppvärmning som skett, exempelvis genom urbanisering, asfaltering, skogskövling etcetera.

  Ett bidrag finns från koldioxid, men det är så litet att det inte kunnat mätas. Jag ser ingen sannolikhet för en framtida värmekatastrof. En riktig istid kommer förstås om tusen år eller så.

  Hela undersökningen och dess rapportering är flagranta exempel på den låga moralen bland de som kallar sig klimatforskare.

  De tillåter sig vilseledning, fusk och bluff i strävan att rädda världen från den katastrof de tror på med religiös övertygelse. Deras överste bevakare av vetenskaplig etik, Peter Gleick, ordförande för the Task Force on Scientific Ethics, erkände den 20 februari att han uppträtt bedrägligt.

  Så hade han kommit över interna dokument från en organisation som arrangerade öppna politiska debatter och även avsåg att behandla klimatforskningen. Dessa distribuerade han tillsammans med ett uppdiktat dokument med planer på oetiskt agerande. Han har sedan förgäves försökt skylla dess tillkomst på en okänd.

  Alla som hädanefter anför siffran 97 procent visar därmed att de inte har koll på fakta.

  Det är molnen, solen och stjärnornas kosmiska strålar, som har störst inflytande på vårt klimat. Det har inte blivit varmare de senaste 13 åren och solen har nu börjat uppträda som den gjorde under den ”lilla istiden” på 1600-talet.