Ge lärare en rimlig arbetsbelastning

Debatt ,

Vi måste gemensamt jobba för att lyfta Kristianstad som skolkommun.

Det visar Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun 2017. Kristianstad hamnar långt ned i rankningen, först på plats 98 bland landets 290 kommuner.

Vi lärare är nyckeln till att förbättra elevernas kunskapsresultat. Kristianstad har duktiga lärare och skolledare med stort driv och engagemang, men skolan i Kristianstad måste prioriteras högre.

Det som skiljer vår kommun från de topplacerade kommunerna i rankingen är att där har kommunledningarna på allvar bestämt sig för att sätta skolan först. Det borde vi i Kristianstad också kunna göra.

I dag har vi tre fokusskolor, kanske alla skolor ska vara fokusskolor.

Lärarna behöver få en rimlig arbetsbelastning. Får vi ägna oss mer åt elevernas lärarande, så kommer resultaten att bli bättre. Vi lärare ska inte tvingas vara rastvakter och administratörer. Rensa bort all onödig administration som bara stjäl lärartid från eleverna idag. Låt oss lärare vare lärare, helt enkelt.

Lärarna behöver ha konkurrenskraftiga löner. Lärarlönerna har länge släpat efter andra akademikerlöner. Det här håller inte om Kristianstad ska vara en attraktiv skolarbetsgivare. I lärarbristens spår slåss kommunerna om de behöriga lärare som finns. Därför måste politikerna här i Kristianstad ge våra skolledare möjlighet att erbjuda bra löner för att behålla och rekrytera behöriga lärare.

Lärarförbundet ser fram emot att tillsammans med kommunen jobba för att vi nästa år ska bli Bästa skolkommun.

Birgitta Olsson

ordförande Lärarförbundet Kristianstad