Glöm Natomedlemskapet och ha en fredlig dialog med Ryssland med FN som arena

Debatt
Vattenreningsverk på Dagö i Estland byggdes med hjälp av svenska pengar från Stockholm Water och är ett exempel på miljöarbete i Östersjön.
Foto:Lennart Nygren/TT
Vattenreningsverk på Dagö i Estland byggdes med hjälp av svenska pengar från Stockholm Water och är ett exempel på miljöarbete i Östersjön.

Replik till Lennart Arvidssons inlägg i Kb 15/4" Rysslands upprustning oroar mer än USA:s".

LA börjar med att försöka misstänkliggöra oss som är emot Nato-medlemskap för samordning av våra inlägg och för att vilja misskreditera samarbete med andra västländer. I nästa mening förnekar han det.

Angående att jag skulle vara emot samarbete med västländer, var får LA det ifrån? Vi är ju medlemmar i EU och Nordiska rådet och FN med mera. Samordnad argumentation för Nato-medlemskap kan däremot möjligen tillskrivas den borgerliga pressen.

LA skriver också att jag ”skriver mycket om allt möjligt” och att jag ägnar mig åt ”Kålsuparteorin”. LA ägnar sig i sin replik åt klassisk härskarteknik i stället för åt att bemöta sakliga argument!

Över till sakfrågan. USA har under de senaste 100 åren räddat Europa inte mindre än tre gånger skriver LA, vilka gånger då?

Fakta är att under andra världskriget förlorade Sovjet 13 600 000 soldater och 6 000 000 civila (förutom den miljon judar som tyskarna utrotade). USA förlorade under kriget i Europa 170 000 soldater och Storbritannien 678 000 soldater (Wikipedia). Det var tack vare Sovjets uppoffringar som Tyskland förlorade kriget!

Att upplysa om USA:s och, sedan Jugoslavienkriget och anfallet på Afganistan 2001, Natos insatser är i högsta grad relevant. Ta av Nato-glasögonen och försök att se genom Rysslands och andras ögon hur man uppfattar den mycket aggressiva supermakten i väster med dess upprepade bombkampanjer, drönarattacker och gigantiska rustningskostnader.

Natos förste generalsekreterare, Lord Ismay, yttrade för övrigt att organisationens mål var att ”hålla ryssarna ute, amerikanerna inne och tyskarna nere”.

Angående Ryssland som hot skrev Jan Guillou insiktsfullt i AB 170122: "Nämligen varför Ryssland skulle ha något att vinna på krig mot Baltikum, det vill säga Nato, och Gotland. Vad Ryssland skulle förlora står ju ganska klart, handelskrig mot hela EU, eventuellt väpnad konflikt med Nato, omöjliggjord export av gas och olja, ett mycket dyrt kalas med risk för ekonomisk katastrof. Men för vad? Nöjet att täppa till truten på uppkäftiga balter? Mer territorium, järnmalm och granskog?”

Jag anser att Sverige, i stället för att gå med i Nato, bör utöka det fredliga Östersjösamarbetet med alla länder runt vårt innanhav. Det gäller miljöarbete, kuturutbyte, samordnade forskningsinsatser med mera.

Sluta upp med att i alla lägen gå USA:s ärenden och satsa på fred, avspänning och rättvisa. Fredlig och vänskaplig dialog med Ryssland, låt FN vara den arena som gäller och glöm Nato-medlemskap!

Rolf Nilsson

Ekestad

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Kristianstadsbladet så godkänner du samtidigt våra regler.

På kristianstadsbladet.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på kristianstadsbladet.se. På tider då Kristianstadsbladets webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på kristianstadsbladet.se

kristianstadsbladet.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på kristianstadsbladet.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Kristianstadsbladet som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.