Gör betygssystemet jämlikt igen

Debatt Artikeln publicerades

Vi ska ha en jämlik kunskapskola för alla elever i det jämlika system vi Socialdemokrater och SSU står för, därför särskiljer vi inte elever med varandra.

Vi vill inte sätta grupp mot grupp och sätta mer press på elever som Jan Björklunds ojämlikhetspolitik har inneburit.

För att vända skolsegregation som idag finns så är Björklunds betygssystem en stor del att ojämlikheten och att den psykiska ohälsan ökar och den press och orättvisa i ett betyg får aldrig vara om vi ska ha en jämlik kunskapsskola för alla.

Betyg ska ges efter varje elevs egna förmåga och kunskaper inte baseras på vilken social bakgrund du har eller vart du bor och så vidare.

Det ska heller inte spela roll om du går i kommunal skola eller en friskola.

Vi ser också idag att en lärare kan sätta ett betyg på höstterminen i ett ämne och till vårterminen ändra betygen av personliga skäl – det är inte okej.

Det skiljer sig också mycket bland olika lärare på olika skolor fast läraren undervisar i samma ämne, just där bör man få överklaga betyg i rätten.

Där bör vi inrätta omdömesbetyg och utgå från elevens bästa.

Tony Nilsson ( S)