”Gör istället något för byn”

Debatt Artikeln publicerades

Varför röstar fler än var tredje väljare i Everöd på Sverigedemokraterna? Svar till Lena Holst (C)

Mitt debattinlägg handlar inte om de som röstar på Centerpartiet eller någon av de andra traditionella partierna och som trivs bra i Everöd, fast att det har gått utför med byn. Jag vill förklara varför dubbelt så många väljare där röstar på SD när partiet ”bara” får 18 procent i ett riksgenomsnitt. Att var tredje väljare röstar på SD gäller för de flesta av Kristianstads randorter: Gärds Köpinge, Degeberga Tollarp, Färlöv, Ivetofta, Glimåkra, Bäckaskog etcetera. I centralortens valkretsar dominerar inte SD som i randorterna utan antingen Moderaterna eller Socialdemokratin.

Urbaniseringen har stärkt Kristianstads centralort. Samtidigt har randorterna avlövats på industri, privat och offentlig service. Det kunde Holst ha förvissat sig om genom att kasta ett öga på två kartor i artikeln. Den ena visar en by som förr i världen var blomstrande, den andra ett avvecklat stationssamhälle, till min ledsnad. Kartorna har tagits fram på grundval av en karta från Everöds sockenförening (där jag är medlem).

Det är kanske inte så underligt att det finns folk byn som känner sig övergivna av de traditionella partierna med tanke på att det har gått utför för den och röstar på ett missnöjesparti, SD. Politikerna har bara sett på hur det har gått utan att vidta motåtgärder, en låt-gå-politik. Förslaget om en flyktingförläggning intill ålderdomshemmet i Everöd bidrog säkert till en ökning i röstetalet för SD.

Holst ger en skönmålning av läget i byn och säger att hon är en stolt Everödsbo. Stolt för vad? Vad har hon gjort för byn som motiverar detta? Och vad tänker hon göra för Everöd och andra byar runt om Kristianstad så att de inte förlorar matbutik och skola om några år? Om detta har gruppledaren för Centerpartiet ingenting att komma med, bara prat om hur bra som det är. Gör istället något för byn!

Roland Andersson

uppväxt i Everöd

Professor emeritus, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm