Gör nättrollen besvikna – tänk efter innan du delar

Debatt Artikeln publicerades

Försvarsberedningen säger: ”Ett väpnat angrepp på Sverige kan inte uteslutas”. (Ds 2017:66, sid.61) MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har delat ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”.

Björn von Sydow, ordförande i försvarsberedningen, på Folk och Försvars årliga rikskonferens .
Foto: Henrik Montgomery/TT
Björn von Sydow, ordförande i försvarsberedningen, på Folk och Försvars årliga rikskonferens .

Både försvarsberedningens slutsats och MSBs broschyr talar för att ansvariga politiker och myndigheter har förstått att det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde kraftigt har försämrats. Beklagligt nog behövde både Rysslands annektering av Krim och det fortsatta kriget mot Ukraina inträffa innan uppvaknandet skedde.

Vilket krig eller vilken kris kan vi vänta oss? Mindre troligt är att kriget kommer som den ”stora invasionen”. Mera troligt är att det börjar med vad som kallas ”gråzonsproblematik”, alltså genom ryktesspridning, motsägelsefull information, vilseledning och överraskning så att en situation skapas, där vi väntar för länge med motåtgärder eller i värsta fall helt avstår från att agera.

För att rätt hantera ett gråzonsläge krävs beredskap hos både samhällsaktörer och enskilda. Detta samtidigt som energisektorn och övrig infrastruktur, finansiella system och annan samhällsviktig verksamhet utsätts för cyberattacker.

Kunskapen om det militära försvaret är idag inte särskilt utbredd bland medborgarna i allmänhet. Avskaffandet av värnplikten är en del i detta. Ledande politikers ointresse för frågorna är en annan och troligen den mest viktiga.

”Man vinner inga val på försvarsfrågan” brukar det heta. Nej, särskilt som man politiskt bortprioriterat försvaret under mer än 25 år.

Försvarsberedningen anvisar i sin rapport ”Motståndskraft” (Ds 2017:66) en mängd insatser för inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret.

Vad gäller det miltära försvarets budget är buden olika men minimum bör följa ÖB:s önskemål, annars sjunker vår militära förmåga om något år igen. Det har dessutom ackumulerats ett underskott i budgeten på mellan 6–7 miljarder.

De flesta oppositionspartierna delar ÖB:s syn och vill skjuta till pengar omgående. De vill framöver satsa mer än regeringen, med målet att nå 2 procent av BNP om cirka 10 år.

Vår miltära förmåga kan omedelbart stärkas endast om övningsverksamheten får de medel som behövs. Det handlar alltså till exempel om pengar till ammunition, drivmedel, personlig skyddsutrustning. Rimligen är det nu det är som farligast om något oförutsett inträffar.

Det psykologiska försvaret avvecklades ”naturligtvis” också. Det skulle ju inte bli krig i vår närhet mer! Det psykologiska förvarets viktigaste uppgifter är att öka vår motståndskraft, säkerställa försvarsviljan, säkerställa att information som förmedlas är korrekt och möta olika påverkansoperationer.

Ett annat omedelbart behov är förberedelser för anstormningen av påverkansoperationer med anledning av höstens val.

Hur kan du som enskild hjälpa till att motverka effekterna av olika påverkansoperationer? Efter att ha läst/sett ett budskap – sök egen information – tänk efter, vem tjänar på detta – och om du kommer fram till att det är negativt för Sverige – avstå från att ”dela” – avstå från att föra vidare. Alltid kan vi göra de ryska nättrollen lite besvikna!

Styrelsen för Reservofficersföreningen Norra Skåne:

Jörn Holmgren, Jan Seebass, Mac Persson, Johan Lindberg, Stefan Sandin, Karl Falk och Lennart Arvidsson