Havsnivåhöjningen kräver nationell strategi

Debatt ,
Hur mycket havsvattennivåerna kommer att stiga är inte vetenskapen överens om, skriver Maria Malmer Stenergard (M).
Foto:Johan Nilsson / TT
Hur mycket havsvattennivåerna kommer att stiga är inte vetenskapen överens om, skriver Maria Malmer Stenergard (M).

I Kristianstadsbladet kunde vi nyligen läsa om vilka problem Kristianstads kommun kan komma att drabbas av när havs­nivån höjs. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag på framtida lösningar för att skydda kusten.

Skåne har en lång och vacker kust. I och med att fler väljer att bosätta sig vid kusterna, ökar risken för omfattande skador till följd av översvämningar. Riskerna är som störst i södra Sverige där landhöjningen är mindre än i övriga landet.

Vetenskapen tycks vara överens om att havsvattennivåerna kommer att stiga, men prognoserna för hur mycket de kommer att stiga med skiljer sig. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap räknar med att havet höjs med en meter till år 2100. Med den begränsade landhöjningen i södra Sverige kan detta på sikt bli förödande för Skånes kuster. I ett scenario som länsstyrelsen i Skåne har utgått från, riskerar exempelvis stora delar av Kristianstads kommun och hela Skanör Falsterbo att hamna under vatten om 100 år.

Vattenhöjningen drabbar enskilda, kommuner och försäkringsbolag hårt. För att begränsa framtida skador krävs långsiktiga strategier och ett omfattande arbete med exempelvis invallning.

Det är föredömligt att kommunen ligger långt framme med förslagen på hur vi ska kunna skydda vår kust. Men med hänsyn till att det är stora områden som drabbas och enorma resurser som krävs, behövs också en nationell strategi.

Samtliga skånska moderata riksdagsledamöter har därför i en motion till riksdagen begärt att staten ska tillsätta en nationell samordnare med uppgift att kartlägga och identifiera de åtgärder som behövs för att minimera skadorna. Samordnaren bör också ta fram en plan för hur åtgärderna ska kunna finansieras. Från politiskt håll måste vi här jobba mycket långsiktigt och jag hoppas att riksdagen kan ställa sig bakom motionen.