Hur resonerar vuxenutbildningen?

Debatt

Artikeln publicerades 4 juli 2012.

För många är Vuxenutbildningen i Kristianstad ett bra sätt att förbättra betyg i ämnen som de inte lyckades så bra med på gymnasiet eller skaffa sig betyg i ämnen som de inte läst men som behövs för att läsa på högskola.

För min egen del är Vuxenutbildningen i Kristianstad ett sätt att få en yrkesutbildning, i mitt fall undersköterska, efter att ha varit långtidsarbetslös, sysselsatt i Fas 3 med mera.

Hösten 2011 började jag på Vuxenutbildningen i Kristianstad och efter vårterminen 2012 var jag klar med det som motsvarar omvårdnadsutbildningens första termin.

Till hösten har jag söktkurser i det paket med kurser i det kurspaket som heter ”Omvårdnadsutbildning, reguljär utbildning, andra terminen”. Kurserna i detta kurspaket är obligatoriska för att jag sedan ska kunna välja om jag vill jobba med psykiatri, äldrevård, akutsjukvård etcetera. Det är nu problemen börjar.

Tidigare har man kunnat läsa flex/reflex vilket innebär schemalagda timmar i skolan och en hel del studier på egen hand. Man har även kunnat läsa reguljärt vilket motsvarar vanlig skolgång måndag till fredag.

Från och med höstterminen 2012 kan man bara läsa reguljärt. För min egen del har jag inga problem med att läsa reguljärt i fortsättningen. Men det stora problemet är att det på grund av sparbeting helt enkelt inte finns platser för alla elever om man räknar de som gått flex/reflex och reguljärt.

Jag står till exempel som sjuttonde reserv på en kurs som är obligatorisk för mina vidare studier och som femte reserv på en annan obligatorisk kurs.

Om jag nu inte kommer in på de kurser där jag står som reserv, så innebär det för min del att jag får söka dessa igen till våren och hoppas på en plats då. Samtidigt innebär det att mina studier blir en termin längre än jag tänkt mig.

Avsaknaden avflex/reflex påverkar även de som i dagsläget har timanställningar inom till exempel äldrevården, då de har kunnat studera parallellt med sitt arbete samtidigt som det ställs krav på dem att de ska vara utbildade undersköterskor för att få utföra sina jobb. Om dessa tackar nej till timmar kan de snabbt förlora sina jobb.

Sparbetingen kan knappast ha kommit som en överraskning för skolan och man borde ha kunnat fasa ut flex/reflex-utbildningarna så att alla bereds plats på de reguljära utbildningarna.

Samtidigt borde skolan ha så pass god koll på hur stort antal elever man kan förvänta sig som sökande till ”Omvårdnadsutbildning, reguljär utbildning, andra terminen”, om man slår ihop antalet elever som läser de olika studieformerna.

Men uppenbarligen är inte storleken på klasserna anpassade efter antalet elever, för då hade jag inte stått som sjuttonde reserv.

Hur har man egentligen resonerat på Vuxenutbildningen i Kristianstad? Har man funderat överhuvudtaget?