Inför en ny Kristianstadmodell!

Debatt ,

Omsorgsnämndens politiker i Kristianstads kommun vill skapa heltidstjänster och slopa delade turer. Detta är mycket bra tänkt!

Men följden av Kristianstadmodellen, som den är utformad i dag, blir försämringar för både personal och brukare.

Politikerna vill:

Begränsa möjligheten för personalen att själva välja anställningsgrad.

Införa ett schema som gör det svårare för dem att planera sin ledighet.

Ha mer rörlig personal, det vill säga personal ska tvingas arbeta på ställen där de inte känner brukarna. Med svåra följder för brukarna.

Kristianstadmodellen är ett desperat försök att rädda omsorgens budget, en ny så kallad effektivisering. Beslutet har tagits av personer som aldrig har arbetat och aldrig kommer att arbeta hos vårdtagarna.

Kristianstadmodellen kommer att bli katastrofal för både anställda och vårdtagare.

Många som arbetar i omsorgen har valt att gå ner i tjänst helt enkelt för att de inte orkar med att arbeta heltid.

De har det väldigt kämpigt redan nu, med många sjukskrivningar och hög stress.

Beslutet har tagits utan att lyssna på arbetstagarna – arbetsdiktatur råder i vår kommun.

Det som behövs är mer pengar till omsorgen, senaste åren av skattesänkningar för överklassen har satt sina spår. Ta pengarna från storföretag, banker och höginkomsttagare!

Det kommer inte vara möjligt att rösta bort detta nya system, eftersom kommunen har all makt, och när facket sätter sig och putsar arbetsgivarnas skor, är det upp till dig som kommuninvånare att ta upp kampen; organisera dig i Kommunistiska Partiet för ett bättre samhälle med minskade löneklyftor, demokrati på arbetsplatserna och en bättre arbetsmiljö.

Kommunisternas förslag till en ny Kristianstadmodell:

Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön

Ett halvårs framförhållning med arbetsschemat

Tillräckligt många anställda för att kunna täcka frånvaro på den egna arbetsplatsen

Demokrati på arbetsplatsen, de anställda ska själva bestämma över sin arbetsplats

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Kristianstadsbladet så godkänner du samtidigt våra regler.

På kristianstadsbladet.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på kristianstadsbladet.se. På tider då Kristianstadsbladets webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på kristianstadsbladet.se

kristianstadsbladet.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på kristianstadsbladet.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Kristianstadsbladet som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.