Informera om faran med trådlöst nätverk

Debatt Artikeln publicerades

Europarådet varnar för riskerna med elektromagnetiska fält (EMF). I en sann demokrati är information nödvändig. Det är en myt att ingen forskning visar på att EMF skadar. Så informera grundligt om forskningen, skriver dagens debattskribent.

WHO:s cancerforskningsinstitut IARC har satt mobilstrålning och Wifi (trådlöst nätverk) i samma klass som bly, DDT och PCB.

Europarådet varnar för riskerna med elektromagnetiska fält (EMF) i sin resolution 1815 (2011). Medlemsstaterna rekommenderas att; ”vidta alla rimliga åtgärder för att minska exponering för EMF särskilt för radiofrekvenser från mobiltelefoner, och i synnerhet exponering när det gäller barn och ungdomar som förefaller att ha störst risk att utveckla hjärntumörer”, ”införa informations- och upplysningskampanjer om riskerna ... särskilt med inriktning på barn, tonåringar och unga människor i fertil ålder”, ”för barn i allmänhet och speciellt i skolor och klassrum, prioritera trådbundna internetanslutningar”, ”fasta telefoner i hemmet”.

I januari 2013 presenteradesandra upplagan av Bioinitiative Report, en sammanställning och utvärdering av över 3 800 vetenskapliga rapporter. Där konstateras bland annat att fält från mobiler och annan trådlös teknik kan orsaka cancer, ALS, Alzheimers med mera.

Tyska läkare tog år 2002och åter-igen 2012 initiativet till Freiburguppropet som stöds av tusentals läkare i världen, även i Sverige. De har under senare år sett en dramatisk ökning av svåra och kroniska sjukdomar; inlärnings-, koncentrations- och beteende- störningar hos barn, svårbehandlade blodtrycksförändringar, hjärtrytmstörningar, hjärtinfarkt och stroke hos allt fler yngre, Alzheimers, epilepsi, cancer, huvudvärk, kronisk utmattning, sömnlöshet, nerv- och mjukdelssmärtor med mera. Symptom försvinner ofta på kort tid om strålningen reduceras och läkarna ser mikrovågorna som förklaring.

2008 års nobelpristagare Montaguier leder det vetenskapliga rådet för ARTAC, ett team erfarna forskare där onkologiprofessor Belpomme ingår; ”Elöverkänslighet är inte psyko- somatisk”, ”EMF har stor påverkan på hjärnan. Den viktigaste effekten är öppnandet av blod-hjärnbarriären vilket gör att gifter tränger in i hjärnan där de orsakar olika sjukdomstillstånd och neurodegenerativa sjukdomar”, ”omedelbara åtgärder krävs” säger han (2012). I skolor i Frankrike har man börjat ta bort det trådlösa nätverket.

I en sann demokratiär information nödvändig. Det är en myt att ingen forskning visar på att EMF skadar. Så informera grundligt om forskningen. Ge sedan föräldrar möjlighet att välja Wifi-fria skolor och förskolor med skärpta mobilregler. En nisch även för kaféer, bibliotek, tågvagnar med mera.

Men många kommer trots informationen ändå att lita på SSI och på den ständige rådgivaren Anders Ahlbom som sparkats från WHO på grund av jäv då han samtidigt satt i styrelsen för sin brors lobbyföretag för telecomindustrin. Skolor har storsatsat och ju mer mobilberoendet ökar desto mer slår man till dövörat och blindögat, och blir arg över information som denna.

Ska man stå tyst i ledet? Är detta bagateller?