Ingen vill ha ett vindkraftverk placerat på sin bakgård

Debatt ,
Plan på att sätta upp vindkraftverk på Linderödsåsen ute i skogen i Gunnarp.
Foto:Bosse Nilsson
Plan på att sätta upp vindkraftverk på Linderödsåsen ute i skogen i Gunnarp.

Vindkraft/ Det finns planer på att sätta upp vindkraftverk på Linderödsåsen ute i skogen i Gunnarp. En skog med en medeltida väg med gamla anor, en unik fauna av växter och djur som är värda att kämpa för, skriver debattskribenten.

Jag hade en dröm när vi bestämde att vi skulle flytta hit, det var vårt, min sambos och mitt val i livet, att efter år av studier och stadsliv flytta ut till en gård på landet för att bygga upp ett liv och min verksamhet.

Humlahage grundar sig i min tanke om att jag skall dela med mig av det jag har skapat, ridning för vuxna och barn och upplevelser med hästar för olika individer och till stor del personer med psykiska problem i livet. Till min stora glädje hittade jag en bit av Skåne med vacker skog, en ås med backar, slingriga grusvägar och stigar i skogen som jag varit vilse på i timmar för att lära mig att hitta. Den friheten jag har och som jag bjuder på till dem som kommer till mitt företag Humlahage är få förunnade. Korta som långa turer med stor variation eller bara en kort avslappnande ridtur i skogen för dem som hinner smita undan vardagen.

Från vår gård tar jag med barn och ger dem en upplevelse av häst i skogen, flertalet av barnen är autistiska och de njuter alla av att insupa naturen från hästryggen. Tystnaden, friheten och häst.

En ytterligare fördel jag har är att vi bor på en K-märkt väg som heter Bastslingan, med en text som förklarar kulturvärdet av slingan från Linderödsåsens turism står:

– På vägen från Ekeröd till byarna Gunnarp, Ekastorp, Hagstad och Wessmantorp åker du på en kulturväg från medeltiden. En kulturmärkt väg har en sträckning och bredd som aldrig ändrats.

En liten bit av den K-märkta vägen från medeltiden kommer att naggas för att en markägare vill sätta upp vindkraftverk mitt i den Skånska skogen. Detta verkar det inte upplysas om av de företag som på något sätt måste ta sig in på marken där verken skall byggas.

Inte heller verkar det ha informerats av företaget att alla turister och vi som bor och färdas på Bastslingan kommer gå miste om den naturupplevelse vi får idag eftersom att verken kommer att förstöra intrycket av skogen och naturen runt omkring. Verken kommer enligt fotomontage vara det första som syns när man kommer in på området.

Jag undrar vad som är viktigt och jag hoppas att bevara denna natur som så många kommer och besöker och som i alla fall jag bygger mitt uppehälle på är något som vi vill bry oss om. De djur som hittats på marken som fridlysta rovfåglar och fladdermöss och den speciella fauna som den gamla vulkanmarken är upphov till borde var värd att bevara.

Kanske kan en annan synvinkel på hur jag och de människor som bor här och besöker Bastslingan och Humlahage påverka er att tänka om. Argumentet att ingen vill ha vindkraftverken på sin bakgård är sant, vi vill inte ha dem. Att bevara den Svenska naturen, skogen och djurlivet borde betyda mer, det borde inte vara så svårt, om ingen vill ha verken på sin bakgård, är det då rätt att sätta dem på grannens?