Inspirerande brittiska vindar

Debatt Artikeln publicerades

Den 30 januari skrev över hundra parlamentsledamöter i det konservativa partiet ett brev till den konservative brittiske premiärministern David Cameron. Brevet är en skarp vidräkning med den brittiska regeringens vindkraftspolitk och uppmanar till ”en dramatisk nedskärning av stödet till vindkraft på land”, vilken beskrivs som ”ineffektiv och intermittent”.

Parlamentsledamöterna vill att stödet i stället ska gå till energieffektivisering och till produktion av förnyelsebar energi som är tillförlitlig. I brevet uttrycks också oro över att reglerna för planering av vindkraft inte ger lokalbefolkningen möjlighet att stoppa oönskad etablering.

Brevet till Cameron är ett glädjande tecken på en begynnande politisk tillnyktring vad gäller vindkraftutbyggnad i EU. Tidiga varningar har inte saknats, framför allt från vetenskapligt håll, men precis som i Sverige har de ignorerats.

Politikerna styrs aven utbredd klimatångest och en önskan att visa omedelbar handlingskraft. Vindkraft erbjuder ett lättköpt alternativ som snabbt har kunnat realiseras.

Sverige är sent ute på vindkraftbanan och kan fortfarande undvika att hamna i den energipolitiska återvändsgränd som storskalig vindkraftutbyggnad leder till. Ett första steg är att regeringen öppnar för en debatt om vindkraftpolitiken och träder fram med svar på frågor som till sist faktiskt måste besvaras.

Vindkraft i Sverige är lika ineffektiv och intermittent som i Storbritannien och ställer samma krav på integrering i kraftnäten. Svenska landskap förstörs precis på samma sätt som i Storbritannien, och närboende mår lika dåligt av vindkraft här som på andra sidan Nordsjön.

I väntan på att få ett alldeles eget brev av tillnyktrande svenska riksdagsledamöter kan Fredrik Reinfeldt (M) läsa om brevet till kollegan i Storbritannien i The Guardian den 26 februari.