Inte lämpligt subventionera en stängd parkanläggning med skattemedel

Debatt Artikeln publicerades
Folkets hus är en ekonomisk förening menar insändaskribenten.
Foto: Annica Jönsson
Folkets hus är en ekonomisk förening menar insändaskribenten.

Med förvåning har jag tagit del av Vänsterpartisten Samuel Johanssons debattartikel med synpunkter på mitt och Alternativets agerande i frågan om kommunala bidrag till Bris och Kvinnojourerna, Kb 10/2.

Jag trodde det var en självklarhet för en vänsterpartist att värna de grupper man lyfter fram i det egna partiprogrammet. Där framgår att ”barnens bästa kommer i första rummet” och att Vänstern är ett ”feministiskt parti”.

Likaväl röstar Samuel Johansson på en sänkning med 95 procent till Bris och 65 procent till Kvinnojourerna. Trodde i min enfald att Vänsterns ledamot i kommunstyrelsen skulle följa sitt partiprogram och ställa sig på Alternativets sida och ge dessa organisationer vad de anser sig behöva för sin behjärtansvärda verksamhet. Men icke!

1 500 kronor anser Vänstern plus de rödgröna och mörkblå partierna borde räcka att ge Bris som helårsstöd! Och ärligt talat skäms jag för dessa partiers nedvärdering med att inte ge Bris de 27 760 kronor man ansökt om.

Samme Samuel Johansson ser däremot inga problem med att oförbehållsamt yrka bifall till att Folkets Hus ska ha över 200 000 kronor i bidrag.

Han ser inte heller några som helst problem att utan prut bevilja förlustbidrag till Bromölla Fritidscenter på 4,8 miljoner i driftsstöd för 2017. Men detta är kanske vad han är beredd att ställa upp på för att rädda sitt årsarvode i bolagsstyrelsen som är mer än 15 gånger högre än vad han anser BRIS gör sig förtjänta utav.

Vad gäller det uteblivna bidraget till Folkets Hus (FH) så är det en naturlig följd av att ingenting förändrats till det bättre från förra året. Man är fortfarande en ekonomisk förening där till exempel IF Metall äger andelar för närmare 200 000 av de 212 000 kronor som tillförts FH. Utifrån vilka aktiviteter FH bedriver så har de också möjlighet att få stora ekonomiska bidrag från Boverket, FH Riksorganisation med flera. Det är ingen självklarhet att man ska få årliga kommunala bidrag på en kvarts miljon utan krav på motprestation.

Samuel Johansson, du pratar i nattmössan när du påstår att vi avfärdat FH:s inbjudan! Alternativets ordförande Mathias Gerdin har hörsammat inbjudan från FH och träffat dess ordförande. Mathias gav under det fyra timmar långa mötet dessutom styrelsen tips på hur man borde agera i framtiden för att vi i Alternativet ska anse att de kan komma i fråga för kommunalt bidrag med vårt stöd.

Vi ser ingen nytta med att med skattemedel subventionera en stängd och tillsluten parkanläggning som i stort sett endast är öppen någon enstaka dag om året. På socialdemokraternas (och Vänsterns?) stora dag den första maj!

Stig Gerdin

Alternativet