Ja, alla har rätt till en trygg och säker vardag

Debatt Artikeln publicerades

Thomas Haraldsson har återigen uttryckt sina farhågor för Vinslöv med omnejd, och jag kan än en gång lugna alla. Räddningstjänsten finns tillgänglig dygnet runt och kommer med full kraft när det behövs.

Haraldsson skriver om 20-30 minuter innan det kommer en brandbil från Hässleholm. Skulle det ta så lång tid att köra mellan Hässleholm och Vinslöv är det inte blåljus och sirener vi behöver på våra brandfordon, utan istället LGF-skyltar som varnar för långsamtgående fordon. Heltidsstyrkan från Hässleholm är på plats i Vinslöv på 12 minuter. Med den nya heltidsstationen som planeras vid Stobyvägen, mittemot Djursjukhuset, sjunker detta till under 10 minuter.

24 minuter gällde rishögsbranden där styrkan från Hässleholm var upptagen med ett livräddningslarm. Räddningstjänsten kommer alltid att prioritera livräddning före brand i rishög, hur stor den än är. Hade det varit brand i byggnad, allvarlig trafikolycka och liknande hade Kristianstad larmats direkt och varit på plats på 12 minuter. Vinslöv ligger tryggt inbäddat mellan heltidsstationerna i Hässleholm och Kristianstad.

Visst är tidsfaktorn viktig, då en rumsbrand växer exponentiellt. Men det är framför allt under de första tre minuterna som man verkligen kan göra en avgörande insats. Så snabbt har vi ingen enhet på plats, utan det är istället personerna som redan är på plats som kan agera. De boende kan göra en fantastisk insats med en pulversläckare, de kan stänga in branden och varna andra i fara. På en arbetsplats är det viktigt att det systematiska brandskyddsarbetet fungerar väl för att undvika bränder och om de uppstår skall de kunna minimeras och kanske rent av släckas av personalen. Personalen skall vara utbildad och övad, brandcellsgränser skall vara välkända och intakta, dörrarna hållas stängda nattetid och så vidare. Detta är ett mycket viktigt område för räddningstjänsten, och vår heltidspersonal jobbar aktivt med olycksförebyggande aktiviteter som tillsyner, externutbildningar och informationskampanjer.

Jag har varit chef i Hässleholm i fem år, men problemet att bemanna brandstationer är både äldre och större än så och gäller hela riket. I stort sett samtliga som jag pratat med angav någon av följande fyra orsaker: ändrade förutsättningar hos huvudarbetsgivaren, ändrade familjeförhållanden, flyttat från orten eller den egna hälsan som sätter stopp. Jag må vara räddningschef, men mina möjligheter att påverka dessa faktorer är ringa.

Räddningstjänsten Hässleholm arbetar för att alla som vistas i kommunen (boende, besökare och de som bara är på genomresa) skall vara trygga och säkra dygnet runt, året om, och vi följer av Kommunfullmäktige fastställt handlingsprogram för räddning och säkerhet, inte taxeringskalendern.

Daniel Sirensjö

Förvaltningschef/Räddningschef Hässleholm

Brandingenjör/Civilingenjör i Riskhantering