Jämför äpplen med päron

Debatt Artikeln publicerades

BOSTADSRÄTTSOMBILDNING. Anders Svensson (S) skriver i artikeln ”Rea på ABK” (23/11) att ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter är ”misshushållning” och att lägenheterna vid eventuella ombildningar säljs ”ut till reapris”. Detta i samband med det kommunala bostadsbolaget ABK:s nya ägardirektiv.

Begrepp som ”rea” och ”utförsäljning” är tyvärr vanliga i retoriken kring ombildningar och används ofta slentrianmässigt. Men de är inte bara missvisande utan helt fel i sammanhanget om man ser till fakta. Det rör sig varken om ”rea” eller ”utförsäljning”, utan kort och gott om försäljning.

När ett kommunalt bostadsbolag säljer ett hus till en bostadsrättsförening får skattebetalarna mer betalt än om det säljs till en annan fastighetsägare.

Bostadsrättsföreningar kan helt enkelt betala bättre. Om en ombildad bostadsrätt sedan säljs vidare på ”den öppna” marknaden stiger priset. Här menar somliga, inklusive Anders Svensson, att det uppstår en rea. Men det är att jämföra äpplen med päron.

Vid en ombildning är en hel fastighet till försäljning, med bebodda lägenheter. På den öppna marknaden är det enskilda, obebodda, lägenheter som är till salu.

Vid en ombildning finns bara en köpare av lägenheterna, de som bor i dem. På den öppna marknaden finns betydligt fler spekulanter som via budgivning driver upp priserna. Vid en ombildning sker av naturliga skäl ingen budgivning.

Värderingarna vid ombildningarna görs därtill av oberoende värderare och husen säljs till marknadspriser enligt rådande regelverk.

Dessutom lägger de boende vid en ombildning i regel många miljoner på stambyten och andra renoveringar, vilket naturligtvis höjer värdet på huset.

Eftersom säljaren inte har gjort investeringarna är det inte heller denne som ska ha betalt för dem.

Inom allmännyttan frigör också ombildningar kapital som kan användas för att bygga nya hyresrätter så att det totala antalet lägenheter kan öka.