Jörgen Svensson: Det är inte alltid en rättighet att få veta

Debatt Artikeln publicerades

Varför skriver ni inte ut namnet? Det är en rättighet att få veta vem det rör sig om! Eller inte.

Det här med att berätta vem som begått brott, eller allra helst var de kommer ifrån, vilken restaurang som lagade mat i en plastdunk eller vilka som överklagat ett bygglov är en ständigt aktuell fråga. Många vill veta. En del hävdar att det är en rättighet att få reda på det genom Kristianstadsbladet.

Jag påstår att det är det inte alls. Och att man ska skilja på det som är så kallat allmänintresse och vad som är ren nyfikenhet.

Visst ska huvudregeln vara att vi berättar. Att vi inte gör det är ett undantag. Å andra sidan är undantaget att vi hedrar de pressetiska regler som vi förbundit oss att hålla oss till och väldigt många människor ska vara tacksamma för att vi faktiskt gör det. Kort sagt, vi ska inte skada människor i onödan genom att vi publicerar. Eventuell publicistisk skada, för visst är det så att människor kan komma till skada när vi berättar, ska vara välmotiverad och noga övervägd.

Varje publicering är unik. Det går inte att sätta upp definitiva regler som ska följas till punkt och pricka. Även för oss som har till yrke att varje dag göra dessa överväganden kan ett publiceringsbeslut verka ologiskt. Då kan det givetvis te sig ännu mindre logiskt för den som inte har tillgång till hela publiceringsunderlaget.

När det till exempel gäller någon som begått ett mycket allvarligt brott föreligger självklart ett väldigt stort allmänintresse och det skulle mycket väl kunna vara på sin plats att berätta vem som gått brottet. Men förövaren kan ha barn som går i skolan och av det skälet kanske vi avstår från en namnpublicering.

I veckan har vi berättat om hur ett antal personer blivit utköpta för miljonbelopp från ett kommunalt bolag i Kristianstad. I samband med det skrev vi i en uppföljande artikel om hur det aktuella bolagets vd:s anställningsvillkor ser ut.

Fråga till mig i veckan: Så ni avstår oftast från att berätta om vilka som begår brott, men väljer att skriva villkoren för en vd, med allt det obehag det kan medföra för honom?

Ja, så kan det vara. Det finns ett tydligt allmänintresse för hur kommunala bolag sköts och i det kan det ingå att tala om hur ledningens villkor ser ut.

Trevlig helg!