Jörgen Svensson: Ett presstöd som bygger på nyhetsförmedling

Debatt Artikeln publicerades

Det gamla uttjänta presstödet ersätts av ett nytt mediestöd. Bra eller dåligt? Bra i grunden, men i övrigt är det svårt att dra några klara slutsatser.

I tisdags pratade jag och min kollega Mimmi Karlsson-Bernfalk på Norra Skåne om medieutredningen och dess konsekvenser i P4 Kristianstad. Vi var båda försiktigt positiva av vad vi kunnat ta till oss av den knappt 550 A4-sidor långa utredningen (nåja, alla hade vi inte läst) och av slutsatser andra kunnat dra. Det är förstås i grunden något bra att ett presstöd som grundar sig på hur mycket papper ett medieföretag gör av med ersätts av ett mediestöd som bygger på nyhetsförmedling i flera kanaler.

Vi betonade vikten av att utredningen vill lyfta den seriösa journalistikens betydelse och utgivarskapet. Det ska helt enkelt vara till nytta för samhället och någon ska hållas ansvarig för innehållet.

Utredningen föreslår också att för att vara stödberättigad måste man vara ansluten till pressetiskt system. Stöd ska bara kunna utgå till medier som bedöms respektera människors lika värde. Det är förstås fina och högst rimliga tankar, men vid närmare eftertanke är det djupt problematiskt när staten ska in och peta i vad som anses rätt att tycka och inte, vilket flera tryckfrihetsexperter, bland annat Nils Funcke i Expressen också påpekat.

Dagens pressetiska system, som i dag är branschens eget och helt oberoende av staten, skulle ersättas av ett system som läggs i händerna på en Mediestödsnämnd. Det går att anlägga synpunkter på det.

Vad kan det då ett nytt mediestödssystem betyda för Kristianstadsbladet? Ärligt talat, jag har ingen aning. Den här tidningen har funnits i över 160 år. Kristianstadsbladet har aldrig fått en krona i driftsstöd, men vi har fått leva med att andra tagit emot stora summor. Det är inte en dag för tidigt som systemet görs om. Omodernt är bara förnamnet.

Skillnaden nu är att det kommer att vara öppet för många andra slags medier, inte bara papperstidningar, att söka så kallat mediestöd. Den som söker mediestöd ska ge ut ”allmänna nyhetsmedier”, vilket definieras som ”medier som har ett redaktionellt innehåll bestående av regelbunden allsidig nyhetsbevakning och kritisk granskning av för demokratin grundläggande processer och skeenden”.

Ja, det stämmer väl ganska bra in på Kristianstadsbladet. Med eller utan stöd.

Trevlig helg!

Fotnot 1: Skånemedia AB, i vilket Kristianstadsbladet ingår, får varje år ett så kallat distributionsstöd. Distributionsstöd går till alla dagstidningar som deltar i organiserad samdistribution. 2016 är det drygt 600 000 kronor för Kristianstadsbladets del. Den totala distributionskostnaden är för Kristianstadsbladet drygt 30 miljoner kronor per år.