Jörgen Svensson: Någon är ansvarig för det som skrivs

Debatt Artikeln publicerades
Jörgen Svensson: ”Kampanjen som Tidningsutgivarna tagit initiativ till syftar alltså till just att lyfta utgivarskapet. Att någon är ansvarig för det som skrivs och publiceras och som det kan få konsekvenser för vid en felaktig publicering.”
Jörgen Svensson: ”Kampanjen som Tidningsutgivarna tagit initiativ till syftar alltså till just att lyfta utgivarskapet. Att någon är ansvarig för det som skrivs och publiceras och som det kan få konsekvenser för vid en felaktig publicering.”

Någon är ansvarig för allt det som står att läsa i denna publikation. Det skiljer oss från en del andra.

Jag är beredd på fängelse. Så stod det i en stor rubrik under en bild på mig i onsdags.

Det var i en annons från Tidningsutgivarna. Tanken är att lyfta fram poängen med att vi har ett system med ansvarig utgivare, det vill säga att någon är ansvarig för det som står i en tidning eller på en nyhetssajt. I det här fallet är det då jag på Kristianstadsbladet.

Annonsen föranledde en flitig läsare av Kristianstadsbladet att mejla:

  "Din beskrivning av ditt ansvar som chefredaktör ger mig anledning att ställa en ifråga som jag funderat över av och till genom åren. Hur ordnar en ansvarig för en tidnings innehåll sin vardag för att kunna leva upp till detta ansvar? Hinner han eller hon verkligen med en effektiv granskning av vad som publiceras? Jag tänker inte minst på allt det flöde av information som går in och ut på webben."

  Bra frågor. Sanningen är att ingen utgivare vare sig hinner eller kan läsa allt. Allt bygger på att utgivaren har ett stort förtroende för chefer och medarbetare. Att någon eller några hör av sig om det är något alldeles speciellt vi behöver resonera om. Det kan handla om hur närgången en beskrivning av ett brott vi kan vara, om en bild kan publiceras eller om vi ska berätta om till exempel vilken skola som har drabbats av ett svårt mobbningsfall.

  Sånt där pratar vi om nästan varje dag. Det behöver inte vara något stort, men vi pratar om vad vi kan publicera och hur vi ska värdera. För värderingen, det vill säga om något ska få ta stor plats på förstasidan eller bara bli en notis, är också en del i just ett ansvarigt utgivarskap. Ju större något är uppslaget, desto större skada kan det orsaka. Av lätt insedda skäl.

  Fängelse är den yttersta konsekvensen för en utgivare som publicerat något som alldeles uppenbart är tokigt, kanske till och med osant. Då har alltså en domstol fällt personen i fråga i ett tryckfrihetsmål. Tryckfrihetsmål med den utgången är sällsynta. Det vanligaste vid en fällning är dagsböter. Ett av de mest spektakulära med den utgången var när Expressens dåvarande chefredaktör Otto Sjöberg fälldes av en tryckfrihetsjury för förtal av skådespelaren Mikael Persbrandt 2006. Expressen påstod att Persbrandt befann sig på ett behandlingshem efter att ha blivit akut alkoholförgiftad, vilket visade sig vara felaktigt.

  Kampanjen som Tidningsutgivarna tagit initiativ till syftar alltså till just att lyfta utgivarskapet. Att någon är ansvarig för det som skrivs och publiceras och som det kan få konsekvenser för vid en felaktig publicering.

  Jag tycker att det tål att poängteras.

  Trevlig helg!