Jörgen Svensson: Utredning säger att det är viktigt med lokaljournalistik

Kristianstad Artikeln publicerades
Jörgen Svensson
Jörgen Svensson

Kristianstadsbladet har aldrig varit beroende av något stöd för att bedriva vår verksamhet. Ändå är det viktigt när regeringen och Alliansen berättar hur framtidens mediestöd utformas. Det kan aldrig vara fel att det slås fast att det vi sysslar med är viktigt.

Flera av våra medarbetare är flitigt anlitade som föreläsare på olika tillställningar, på Rotary, på PRO-föreningar, på SPF-föreningar, på Lions, hos idrottsföreningar eller vad det kan vara.

Den politiska redaktören Carolin Dahlman är hårt bokad lite över allt. Reportern och krönikören Lukas Ernryd sprider ljus och värme över bygden med sina anföranden. Fotochefen Tommy Svensson vet inte hur bra han är inför en grupp, ett naturbarn som är lika underhållande vad han är pratar om, men förmodligen som allra bäst när han får prata rally. Kulturredaktören Sune Johannesson är bekväm på scen som få. Ibland vill någon lyssna på mig också.

Gemensamt för oss är att vi gärna pratar tidning, varför det är så viktigt med lokaljournalistik, att det finns någon som håller koll på dem som fattar beslut som påverkar oss alla.

Ibland kommer vi in på hur det går för oss. Det är intressant att så många blir överraskade av att det faktiskt går hyggligt bra. Det är inte så att vi badar i pengar, men vi har en sund ekonomi eller åtminstone tillräckligt bra för att vi ska kunna se framtiden an med tillförsikt, och har fler läsare än någonsin.

Inte desto mindre var det intressant att ta del av hur regeringen och Alliansen tänkt sig hur framtidens mediestöd, där ju Kristianstadsbladet genom åren aldrig haft något driftsstöd, utformas från 1 januari 2019. Att det faktiskt finns en stor förståelse för hur viktig lokaljournalistiken är. På DN Debatt skrev representanter för regeringen och Alliansen, Sverigedemokraterna har valt att ställa sig utanför, förmodligen för att partiet inte riktigt ställer upp på att den fria pressen har en roll att spela i ett demokratiskt samhälle, att det i ”kontrast till de stora förändringar som prövar landets nyhetsredaktioner förblir den demokratiska betydelsen av deras arbete orubbligt konstant”.

Det föreslås i princip att nuvarande upplägg med presstöd förlängs och delvis förstärks, att det införs ett speciellt stöd för journalistik i områden som är dåligt eller inte alls bevakade och att det kommer ett nytt innovations- och utvecklingsstöd. Vad det rent konkret innebär för Kristianstadsbladet är svårt att säga något om i nuläget, men det är klart att det inte kan vara negativt när en utredning kommer fram till att det vi sysslar med faktiskt är viktigt.

Trevlig helg!