Kameraövervakning behövs vid sjukhusen

Debatt ,

Angående sjukvårdspersonalens arbetssituation.

Med hänsyn till den utsatthet som sjukvårdspersonalen befinner sig i, har moderata landstingspolitiker i Stockholms läns landsting till regeringen framfört krav på att regeringen undanröjer det krav på tillstånd, som i dag finns för kameraövervakning inom sjukvården.

Sveriges regioner och landsting borde ha rätt att själva fatta beslut om att montera upp kameror i offentliga lokaler. Regeringen är inte i dagsläget beredd att ta bort krav på tillstånd.

Inte nog med detta – nu blir det nödvändigt att anordna nödutgång för personalen i våldsamma och hotfulla situationer.

Det är en ohållbar situation för dem som utför sitt arbete med att hjälpa och vårda allmänheten.

Anita Lönn