Kampen mot nätdroger måste eskalera

Debatt Artikeln publicerades

Sjukvården börjar märka av en omfattande handel med nätdroger. Hittills i år har fyra ungdomar med okända preparat i kroppen inkommit till intensiven på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Därmed är Polisens ökade befogenheter att beslagta misstänkta nätdroger inte tillräckliga, anser Kristdemokraterna.

Niondeklassarnas alkoholkonsumtion var rekordlåg under 2011. Samtidigt kan vi konstatera att det är fler som använder narkotika. Denna utveckling måste brytas. Bland gymnasieeleverna uppger 20 procent av pojkarna och 14 procent av flickorna att de har prövat narkotika.

Försäljning av droger via nätet håller på att ta över en stor del av droghandeln. Det behövs fortsatt särskilda satsningar på utbildningar inom polisen om vi ska ha möjlighet att upptäcka och komma åt dem som ägnar sig åt dessa allvarliga brott. Via nätet sker också försäljning av nya droger, både sådana som blivit narkotikaklassade och de som ännu inte har blivit det. Sedan en bit in på 2011 har polisen, genom alliansregeringen, fått ökade befogenheter att beslagta produkter som misstänks vara narkotikaklassade eller hälsofarliga.

Tidigare kunde man kringgå detta genom att ändra någon liten substans i preparatet. Dessa nya regler är ett viktigt verktyg i arbetet att inte alltid ligga långt efter dem som tillverkar, säljer och distribuerar droger. Varje vecka upptäcks en ny substans i EU. Nätbutiker som säljer droger i gråzonen har ökat till nära 700 stycken under förra året. Det finns ett intresse från andra länder kring Sveriges nya lag. Det vore naturligtvis mycket positivt om fler länder kunde arbeta utifrån samma modell.

    Lagstiftningen som gör det möjligt att beslagta även okända substanser är mycket bra men räcker inte som enda lösning när handeln via nätet är så omfattande. Nya rapporter från sjukvården tyder på att de börjar märka av detta. Som exempel hade Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg förra året ingen patient som tydligt kunde kopplas till de nya nätdrogerna. I år har det hittills kommit 4 ungdomar med nätdroger i kroppen till intensiven.

    Det är för oss uppenbart att det behövs insatser på flera olika plan. Det förebyggande arbetet där vi var och en tar vårt ansvar för att upplysa om alla drogers skadeverkningar är viktigt. Vi måste larma om vi ser eller hör om något misstänkt. Vi måste prata om droger hemma runt köksbordet. När det gäller de nya drogerna som säljs via nätet är dessutom okunskapen om dess effekter mycket stor. Det gör att de är svåra att dosera vilket naturligtvis ökar riskerna för allvarliga konsekvenser. Polisen måste ha rätt redskap och här måste lagstiftning och polisens organisation följa med i utvecklingen. Regeringen har också infört möjligheten att drogtesta personer under 15 år och detta verktyg ska också används. Att tidigt upptäcka och hjälpa den som har börjat använda droger är ju något vi gör för allas skull, inte minst den enskilda personen.

    Våra barn och ungdomar är det viktigaste vi har. Vi som är vuxna måste göra allt vi kan för att bryta den negativa utveckling vi ser. Våra storstäder riskerar annars att ännu mer följa trenden i andra länder och våra småstäder tenderar att följa våra storstäder.

    När det gäller de nya drogerna som säljs via nätet är dessutom okunskapen om dess effekter mycket stor. Det gör att de är svåra att dosera vilket naturligtvis ökar riskerna för allvarliga konsekvenser.