KD föreslår höjt bostadstillägg för pensionärer

Debatt

Svar till Göran Carlson ”Fi eller SD – pensionärernas svåra val” Kb 19/4.

Tack för att du lyfter upp en viktig fråga! Vi delar helt din prioritering och har därför lagt och finansierat följande förslag:

På Kristdemokraternas initiativ sänkte Alliansregeringen skatten för pensionärer fem gånger med över 16 miljarder. Tonvikten låg på dem med lägst pension. Men Alliansregeringen gjorde för lite och skillnaden i beskattning finns kvar för vissa pensionärsgrupper.

Därför lägger Kristdemokraterna förslag som innebär att skattegapet för alla pensionärer sluts. Kostnaden beräknas till 14 miljarder. Därtill föreslår vi ekonomiska förstärkningar för pensionärer med 5,7 miljarder - borttagen särskild löneskatt, fördubblat jobbskatteavdrag från 64 år samt höjt bostadstillägg (BTP) och skattesänkning. Pension är uppskjuten lön, inte ett bidrag eller en ersättning som man uppbär när man i arbetsför ålder inte arbetar. Pension bör därför beskattas som arbetsinkomst.

Vi vill också på riksplanet införa en äldreboendegaranti där varje person över 85 år har en lagstadgad rätt att få en plats på ett särskilt boende, trygghetsboende eller serviceboende när och om de vill. Denna möjlighet fanns för 90 + i vår kommun men togs av besparingsskäl bort av nuvarande majoritet. Kristdemokraterna har lämnat in en motion där vi kräver att denna rätt återinförs.

Vidare vill vi satsa 3 miljarder på primärvården så att vårdcentraler och närakuter kan ha längre öppettider och bättre möta behoven hos framför allt barn, äldre och den som har flera eller kroniska sjukdomar.

Tillit och trygghet var vårt tema på de nyligen avlöpta kommun- och landstingsdagarna. Det gäller alla människor som behöver stöd, hjälp och möjlighet att leva ett liv där valfriheten står högt i kurs.

Christina Borglund

gruppledare KD

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Kristianstadsbladet så godkänner du samtidigt våra regler.

På kristianstadsbladet.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på kristianstadsbladet.se. På tider då Kristianstadsbladets webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på kristianstadsbladet.se

kristianstadsbladet.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på kristianstadsbladet.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Kristianstadsbladet som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.