Klimatet är alltid viktigt under Framtidsveckan

Debatt

Replik på Lars Almström ”Vart tog klimatet vägen under Framtidsveckan?”, 12 september.

Ända sedan Framtidsveckan i Kristianstad startade år 2014 har vi systematiskt tagit upp klimatförändringarna, som vi måste hejda för att få en hållbar utveckling. Vi är väl medvetna om att Kristianstad med Sveriges lägsta punkt kommer att vara utsatt för stora risker när havsnivån stiger.

Vi har under alla åren haft flera programpunkter som på olika sätt behandlat klimatet, här kan jag bara räkna upp de viktigaste:

2014: ”Det är vi som förändrar klimatet” föreläsning av Markku Rummukainen , klimatforskare vid Lunds Universitet och expert i FNs klimatpanel och en av Sveriges största experter på klimatfrågan.

2015: ”Globen” en miljökabaré om människans påverkan på klimatet och planeten.

2016: Lars Almström berättade om ”Bästa svaret på klimatfrågan” dvs det förslag som han också presenterade i sin insändare, Lennart Erfors presenterade Kristianstads kommuns klimatarbete, dessutom hade vi en ståuppföreläsning om klimat och konsumtion av Staffan Lindberg.

2017: I år har vi i kväll en föreläsning av Shora Ismailian om de klimatflyktingar som redan tvingats fly från sina hemländer på grund av klimatförändringarna. Hon har skrivit en bok om människor på flykt i en varmare värld och berättar om sina resor och om människor som redan idag flyr på grund av den globala uppvärmningen.

I dag torsdag redogör också kommunekologen Ulrika Hedlund för kommunens arbete med miljömålen om bland annat klimatet.

Vi har också redan under onsdagen visat filmen ”Imorgon” som är en optimistisk dokumentär om vårt klimat och visar goda lösningar på problemen.

Och på lördag berättar energirådgivarna om ”Solceller och elbilsladdning” två av de lösningar som behövs för att minska utsläppen.

Christer Neideman

Naturskyddsföreningens representant i styrgruppen för Framtidsveckan