Koldioxidhalten är alltför hög

Christer Neideman Naturskyddsföreningen i Kristianstad ,
Foto:Martin Meissner

Svar till Jan Dahlquist (Kristianstadsbladet 15/12).

Det är glädjande att klimatmötet i Paris lyckades komma fram till ett avtal, även om det är mycket tveksamt om målet att uppvärmningen stannar under 2 grader kan uppnås. Det är mindre glädjande att läsa alla klimatförnekarinsändare, som kommit som ett brev på posten.

Till exempel har Jan Dahlquist (JD) missförstått det mesta i sin insändare ”Häxjakten saknar all vetenskaplig relevans”. Hans tes är att hög koldioxidhalt bara är bra därför att växterna behöver koldioxid för sin fotosyntes. Men växterna har under tidernas lopp anpassat sig till den koldioxidhalt, som fanns i luften före industrialismen det vill säga cirka 280 miljondelar. (Eller cirka 0,03 procent som JD hellre skriver.) I dag har koncentrationen stigit till 400 miljondelar, vilket innebär att koldioxidhalten faktiskt har ökat med över 40 procent. Samtidigt har vi också lyckats öka utsläppen av andra växthusgaser som metan och lustgas ordentligt.

Visserligen innebär högre koldioxidhalt att fotosyntesen kan gå något snabbare i vissa temperaturzoner. Men riskerna med snabba klimatförändringar och stigande havsnivåer är betydligt större än fördelarna. Och växternas fotosyntes fungerar sämre i tropikerna ju varmare det blir, eftersom enzymreaktionerna störs av alltför hög temperatur.

Koldioxiden i luften står i jämvikt med den koldioxid som finns i haven och haven tar upp en stor del av koldioxidutsläppen. Därmed bildas kolsyra och haven försuras med påföljd att koraller och en massa andra organismer lider nöd. Många marina djur och växter bildar skelett av kalk vilket blir svårare i ett surare hav. Det gäller till exempel koraller, musslor, snäckor, kräftdjur, sjöborrar och vissa växtplankton. Naturlagarna gör också att koldioxiden plötsligt kan öka den globala uppvärmningen kraftigt i framtiden. Kallt vatten löser nämligen gaser till exempel koldioxid betydligt bättre än varmt vatten. I dag löser och lagrar världshavens kalla djupvatten 40 procent av all koldioxid vi släpper ut. När havstemperaturen stiger minskar havets förmåga att lagra koldioxid och i värsta fall kan havet bli övermättat med koldioxid, så att stora mängder plötsligt frigörs ungefär som när vi öppnar en lemonadflaska.

Den snabbt stigande koldioxidhalten är alltså ett stort problem som tydligt påverkar klimatet och därmed vädret och till och med livet i havet, även om JD och andra klimatförnekare vägrar att erkänna det.