Kommunen offrar Tollarps identitet

Debatt ,
Vramsån.
Vramsån.

I Tollarp, längs Vramsån, finns en unik natur- och kulturmiljö med flera kvarnar och dämmen från 1500 –1600-tal. Dessa värdefulla miljöer är nu hotade. Flertalet dämmen och kvarnar är i privat ägo, medan ett ägs av kommunen.

Länsstyrelsen har nu inlett en rivningskampanj genom att ge kommunen två val: antingen söka tillstånd att behålla dämmet eller söka rivningstillstånd hos Miljödomstolen. Länsstyrelsens strategi är väl uttänkt: kan inte kommunen stå emot, då faller även de enskilda kvarnägarnas dämmen. 

Kommunen har låtit sig skrämmas av Länsstyrelsens propaganda om att dämmena är negativa för djur- och växtlivet och beslutat sig för en rivning. Byalaget anser att en rivning inte bara skulle hota Vramsåns natur och fauna, den skulle även förstöra den värdefulla kulturmiljön och bystrukturen längs ån. Uppförandet av kvarnarna med sina dämmen har gjort att byarna V. och Ö. Vram växt fram och sedan även Tollarp. En rivning av dämmena skulle vara mycket negativ för hela Tollarps identitet.

Det kan jämföras med att till exempel riva den medeltida stadsmuren och klosterruinen i Åhus. Vi är väl medvetna om att det finns olika lagskydd för dessa lämningar, men liknelsen har en poäng, nämligen att stadsmuren i Åhus visar på stadens medeltida ursprung, medan kvarnar och dämmen i Tollarp visar på vår orts industriella kulturarv. Här ställs stad kontra landsbygd mot varandra. Är stadens arv viktigare än landsbygdens? Är det viktigare för Åhusborna att fysiskt få uppleva sin historia än vad det är för Tollarpsborna? 

Byalaget har upprepade gånger påtalat vikten av att bevara dessa miljöer för kommunen, i remissvar på landsbygdsprogram, miljömål och naturvårdsprogram. I förslag till Landsbygdsprogram står följande: ”Kommunen ska bevara och utveckla natur- och kulturarvet på landsbygden för att tillgodose de behov som medborgarna har av hälsofrämjande rekreation, kultur och fritidsliv.”

I förslaget till miljömål står det: ”I närheten av vattenmiljöerna finns dessutom värdefulla kulturminnen som måste bevaras och förvaltas så att de kan upplevas även av framtida generationer.”. Vi ställer därför en direkt fråga till ”årets landsbygdskommun” om detta inte även gäller Tollarps medborgare och Vramsån? 

Byalaget anser att kommunen inte levt upp till en god medborgardialog. Det har endast hållits ett i princip oannonserat möte för allmänheten. Det enorma motstånd från Tollarpsborna som mötte Länsstyrelsen, kommunens tjänstemän och politikerna Pierre Månsson (FP), Sven Nilsson (C) och Ulf Persson (C) borde lett till insikten att det är av vikt att låta Tollarpsborna vara med och påverka beslutet. Byalaget anser att årets landsbygdskommun borde inta en mer framträdande roll gällande skyddet av de värden som landsbygden besitter, gällande såväl kultur- och naturmiljöer som dess invånare. I stället för att ansluta sig till Länsstyrelsens rivningspolitik borde kommunen verka för ett bevarande och hjälpa Tollarps medborgare att bibehålla den vackra miljö vi har vid Vramsån.

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Kristianstadsbladet så godkänner du samtidigt våra regler.

På kristianstadsbladet.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på kristianstadsbladet.se. På tider då Kristianstadsbladets webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på kristianstadsbladet.se

kristianstadsbladet.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på kristianstadsbladet.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Kristianstadsbladet som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.