Kommuner – ställ rätt miljökrav vid upphandling

Trots att det sedan årsskiftet finns regler som gör det enklare att ställa den typen av krav är tyvärr många upphandlingar tandlösa, vilket hindrar övergången till ett klimatsmart samhälle. Skånes kommuner köper varor och tjänster för mångmiljonbelopp, förra året genomfördes 1133 upphandlingar. Nu måste kommunerna ställa rätt miljökrav. Artikeln publicerades

8 av 10 svenskar vill att kommunerna ska ställa miljökrav i samband med upphandlingar.

Allt fler privatpersoner gör miljövänliga val i mataffären och förväntar sig samtidigt att kommunen gör likadant när de köper in varor och tjänster. Tyvärr är miljökraven som kommunerna ställer i samband med upphandlingar ofta tandlösa.

Nya lagar gör att det i dag finns goda möjligheter att ställa miljökrav. Det går att ställa krav såväl på leverantören som på varorna och tjänsterna som levereras. Det finns också tekniska lösningar för att följa upp så att leverantörerna faktiskt efterlever kraven som ställts.

Kommunerna behöver ta medborgarnas önskemål på allvar. Därför har jag tagit fram fem tips på hur länets kommuner kan göra för att ställa rätt miljökrav:

1. Ställ miljökrav från början

Anbud som inte klarar grundläggande miljökrav ska över huvud taget inte tillåtas vara med i upphandlingen.

2. Ställ krav på märkning av varor och tjänster

Säkerställ att de varor och tjänster som ska köpas in produceras på ett bra sätt, exempelvis genom att ställa krav på miljömärkning eller certifiering.

3. Ge bonuspoäng

Premiera de leverantörer som klarar tuffare miljökrav än andra genom att sätta poäng utifrån miljöpåverkan.

4. Ge dem tid att klara kraven

Vissa krav kan vara för tuffa för leverantörerna att klara i dag. Bestäm då att leverantören ska uppfylla kravet inom exempelvis ett år.

5. Ställ mätbara krav

Var noga med att formulera miljökraven så att det går att följa upp om de efterlevs. Det är bättre att ställa få men tydliga och mätbara krav än att använda sig av svepande formuleringar som blir svåra att bedöma.

Genom att följa de här enkla metoderna kan kommunerna bli bättre på att ställa rätt miljökrav i upphandlingar. Det tjänar kommunerna, skåningarna och vår gemensamma miljö på.

Daniel Simonsson

upphandlingsexpert på Visma Commerce