Kristianstads invånare tycks ha resignerat

Debatt Artikeln publicerades

Jag, och nästan alla jag pratat med, har en känsla av uppgivenhet och därmed resignation över att våra tjänstemannastyrda politiker inte går i takt med väljarna gällande bland annat Kristianstadslänken men också andra projekt. Det skriver Rolf Terve, Åhus.

Kommunalstyrelsens ordförande i Kristianstad uttalar sig trosvisst, att nu har folk börjat acceptera Kristianstadslänken.

Jag, och nästan alla jag pratat med, har i stället en känsla av uppgivenhet och därmed resignation över att våra tjänstemannastyrda politiker inte går i takt med väljarna.

Mina egna liberalagrundidéer har skadats in i märgen av den styrda kommunens förda demokratiunderskott, där beslut i princip är fattade innan berörda får ha en mening. Kommunledningen arbetar efter devisen: ”Ni förstår ändå inte ert eget bästa. Vi lyssnar ju på tjänstemännen”.

Man kan läsa om att det är snart tjugo år sedan gamla resecentrum kom till. Som busscentrum har det fungerat väl med sin servicevänliga placering i handelscentrum. Härifrån har man haft bekväm direktkommunikation med kommunens bostadsområden och kransorter.

Nu byggs järnvägsstation ihop med ett busscentrum i vår stads största turbulens någonsin tillsammans med samtidig ombyggnad av rådhuset. Mycket av trafikkaos och oro kommer att vara permanent i sin naiva konstruktion.

Det nya resecentrumetblir ännu ett provisorium. Det kan inte hålla i längden, att man i en progressiv stad med genomgångstrafik för tåg fortsätter att satsa på en säckstation, det vill säga att tåg måste vända för att gå vidare.

När klokhet och förnuft försvann med förre stadsarkitekten Sune Fridström, fanns redan då en tanke på en ny station norrut mot Allöverket. I tiden ligger nationella satsningar på järnvägar, där inte Kristianstad kan stå utanför.

Jag tänker på vad mycket den befintliga vackra stationsbyggnaden skulle kunna användas till för kulturändamål i en med kyrkan betydligt lugnare miljö, utan bussar i ständig skytteltrafik med påföljande turbulens på det begränsade utrymme vi redan nu ser prov på.

Länken och det dyra rådhusalternativet är krav från Region Skånes politiker och då måste vi ställa upp, kosta vad det kosta vill. Det är bara att höja skatten, alltså kommunens.

Kan alla vi invånare ta oss till bussar och parkerade bilar i periferin, så skulle väl inresande regionpolitiker kunna ta en pendlarbuss från järnvägsstationen till sitt kontor, vilket också inneburit, att det kombinerade kommun-/regionkontoret skulle kunna ha legat där Region Skåne redan finns i dag!

Sammanställer vi kostnaden för bara Kristianstadslänken och vad rådhusalternativet medför extra, blir det att skuldsätta framtiden eller ännu värre höja skatten. Då hjälper det inte att IFK blir svenska mästare i sin fina arena.