Kristianstadsborna borde visa att nazistiska värderingar inte är accepterade

Debatt Artikeln publicerades
Nordiska Motståndsrörelsen manifesterade utanför Galleri Boulevard i Kristianstad på lördagen.
Foto: Tommy Svensson
Nordiska Motståndsrörelsen manifesterade utanför Galleri Boulevard i Kristianstad på lördagen.

Mitt namn är Henrik Sedvall och jag väljer med viss tvekan att underteckna denna artikel med mitt namn då jag är medveten om att det kan finnas risker förknippade med att öppet kritisera våldsbejakande nazistiska organisationer som Nordiska Motståndsrörelsen.

Men eftersom jag både fotograferades och filmades av organisationens medlemmar i samband med deras manifestation utanför Galleria Boulevard i Kristianstad den 3/3 kan de säkert ändå identifiera mig om de vill, och som jag ser det är det inte något alternativ i ett demokratiskt samhälle att låta sig skrämmas till tystnad.

De läsare som inte känner till att Nordiska Motståndsrörelsen är en nazistisk våldsbejakande organisation rekommenderas att googla på namnet och exempelvis läsa hur rörelsen beskrivs på Wikipedia.

När jag vid lunchtid den 3/3 passerade entrén till gallerian möttes jag av fanbärande unga män som hade positionerat sig utanför entrén och delade ut sina propagandaskrifter iklädda uniformsliknande jackor med organisationens symboler, vilket också rapporterades om i Kristianstadsbladet dagen därpå.

Jag accepterar att man i ett demokratiskt samhälle har rätt att uttrycka värderingar och uppfattningar som majoritetsbefolkningen finner djupt motbjudande och skrämmande, men det som gjorde mig oerhört upprörd var att dessa nazister fick stå helt öppet i vår hemstad och ge uttryck för sina värderingar utan att mötas av något som helst motstånd eller öppet ogillande från oss som lever och bor här.

Då endast en försumbar del av Sveriges befolkning stödjer uttalat nazistiska och våldsbejakande ideologier tänker jag att avsaknaden av öppna protester utanför gallerian främst kan förklaras av manifestationens hotfulla framtoning.

För mig kändes det viktigt att öppet visa alla de familjer som passerade, varav många i Kristianstad har sin bakgrund i andra länder och kulturer, att vi som bor här inte delar Nordiska Motståndsrörelsens värderingar. Man kan ha olika synpunkter på hur Sveriges flyktingpolitik ser ut, men Nordiska Motståndsrörelsens våldsbejakande och hatfyllda värderingar ligger långt bortanför samtliga partier som finns representerade i Sveriges riksdag, inklusive Sverigedemokraterna.

Därför valde jag att öppet uttrycka min frustration genom att med avsiktligt hög röstvolym och med en hel del svordomar uppmana nazisterna att dra åt helvete eftersom vi inte vill ha dem här.

Det kan för vissa förbipasserande möjligen ha uppfattats som att jag var psykiskt instabil, vilket jag inte är, men mitt beteende var helt enkelt ett uttryck för vad jag skulle vilja kalla ”helig vrede”.

Jag skulle önska att vi Kristianstadsbor, om Nordiska Motståndsrörelsen försöker sprida sina hatfyllda åsikter här hos oss igen, tillsammans vågar visa mer civilkurage än denna gång och tydligt visar dem att nazistiska värderingar inte accepteras av Sverige och svenskarna.

Henrik Sedvall

Leg psykolog