Kvinnor och män behandlas ojämlikt i vården

Debatt Artikeln publicerades

I dag på internationella kvinnodagen aktualiseras jämställdhetsfrågor genom inlägg i massmedia.

Tyvärr är det så att trots ansträngningar från samhället för att män och kvinnor ska behandlas lika så märks tydliga brister på flera områden.

Sjukvården är ett sådant område där rapporter från socialstyrelsen visat att män genomsnittligt fått bättre bemötande och tillgång till behandlingar. Vidare har det visat sig att läkemedel ibland skrivs ut till kvinnor på otillräckliga grunder. Det kan handla exempelvis om överutskrivning av psykofarmaka.

Dessa skillnader visar på hur viktigt det är att lyfta fram ett jämställdhetsperspektiv inom hälso- och sjukvården. Personalen behöver utbildas och forskning skall ske på ett sådant sätt att både kvinnor och män får ett bemötande som innebär rättvisa och rätt anpassade vårdinsatser till alla.

För mig som centerpartist är jämställdhet mellan män och kvinnor en viktig fråga som inte bara ska uppmärksammas en 8 mars. Slutsatsen är att en ojämlik behandling av kvinnor och män som drabbas av ohälsa och sjukdom inte ska få förekomma i dagens samhälle.

Lars-Ivar Ericson C

Tyringe

kandidat i riksdagsvalet